Vojenský veterán Bratislava
Nemocnica svätého Michala

Vážení kolegovia,   na 5. VZ o. z. Vojenského veterána Bratislava 15. 3. 2018, v diskusii zaznela požiadavka na zdravotnícku starostlivosť pre členov združenia v Nemocnici sv. Michala v Bratislave. Náš člen plk. v. v. Ing. Mgr. Július Kováč...

more
Veselé Veľkonočné sviatky

Krásne prežite Veľkonočné sviatky, v zdraví čítajte tieto naše riadky. Chlapcom veľkonočné vajíčka, dievčatám úsmev na líčka. Dobrá nálada nech sa u vás zachová, to vám z celého srdca želá RADA ZDRUŽENIA VOJENSKÉHO VETERÁNA BRATISLAVA

more
Prvý slovenský veterán

Prvý slovenský vojenský veterán-kapitán Francisci Publikované 10. novembra 2015 | Autor Dr. Jaroslav Junek   V roku, keď si pripomíname významné jubileum Ľ. Štúra a udalosti spojené s národno-oslobodzovacím zápasom Slovákov za svoju...

more
Ako podporiť tento web vojvet.sk
Ako podporiť tento web vojvet.sk

Vážení čitatelia a prispievatelia na tomto webe Prevádzku tohoto serveru a náklady administrácie si platíme sami z Vašich príspevkov, zároveň by sme radi i s vašou pomocou dosiahli úrovne zrovnateľnej s kvalitou vyšších mediálnych služieb a to...

more
Valorizácia VD v rokoch 2018 až 2021

Cieľom novelizácii zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení bolo upraviť valorizáciu dávok výsluhového zabezpečenia na roky 2018 až 2021 ktorá pri nízkej dôchodcovskej inflácii  garantuje minimálnu sumu valorizácie dôchodkových dávok pri...

more
V Bratislave spomienka na obete 1.SV

11. november 2017 na Vojnovom cintoríne. V mierne veternom, ale slnečnom počasí sa 11.11.2017 zišlo niekoľko sto ľudí všetkých vekových kategórií na Vojnovom cintoríne v Bratislave Petržalke – Kopčany. Prišli si uctiť pamiatku 331 padlých vojakov...

more
Rokovanie VVB na MOSR

Ako ďalej spolupracovať … Informácia pre členov VVB. Hlavný štátny radca Oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a voj. dôchodcov ministerstva obrany SR Ing. Richard ZIMÁNYI, prijal 13.9.2017 delegáciu o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA...

more
Rada na prvom rokovaní… 2018

Uplynulo len osem dní roka 2018 a Rada o. z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA zasadala. Predseda plk. v. v. Ing. Ladislav BALLA privítal členov Rady a spoločne si zaželali aspoň tak úspešný rok , ako bol rok 2017. O to viac, že rok 2018 bude rokom...

more
Oslavy DŇA OS SR
Oslavy DŇA OS SR

Uplynulo už 23 rokov od momentu, čo sa rozhodlo o Dni armády SR, dnes DEŇ OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Pri začiatku bolo veľa názorov, ktorý dátum by mal nahradiť 6. október. Napokon aj pod vplyvom historikov sa rozhodlo o 22...

more
Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom