Vojenský veterán Bratislava
Dôležité organizácie:

 

Ministerstvo obrany SR
www.mosr.sk

Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
www.vusz.mil.sk

Veliteľstvo posádky Bratislava
http://www.vepba.mil.sk/

Klub generálov SR
www.kgsr.sk

2. jazdecký pluk sibírsky
www.jazdeckypluk-sibirsky.com

Klub vojenských výsadkárov Bratislava
www.kvv-ba.sk

Česká a Slovenská obec delostrelecká
http://www.casod.cz/casod-sk/

Klub dôstojníkov Viedeň
www.ogwien.at

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
www.szpb.sk

Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok
www.uvn.sk

Asociácia policajtov vo výslužbe
www.asociaciapolicajtov.sk

Cech puškárov a delostrelcov Bratislava
www.cpdba.eu

Fórum bezpečnostných zložiek
www.bezpzlozky.eu

Zväz vojakov Slovenskej republiky
https://zvazvojakov.sk/

1.tankový pluk Strašice
www.tankiste-strasice.cz

Klub vojenských důchodců při Universitě obrany Brno
KVD pri UO Brno

 

Ilustračné foto

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom