Vojenský veterán Bratislava
Rokovanie Rady VVB v novembri
IMG_20191104_150232.jpg
IMG_20191104_150242.jpg
IMG_20191104_150246.jpg
IMG_20191104_150259.jpg
IMG_20191104_150309.jpg

Dňa 7. októbra sa uskutočnilo rokovanie Rady VVB podľa schváleného programu. Členovia Rady o. z. VVB vyhodnotili účasť na akciách podľa schváleného plánu: Pán Štefan Chňapek informoval prítomných, že od poslednej RVVB bola podaná prihláška za...

more
Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom