Vojenský veterán Bratislava
75.zasadnutie rady VVB
IMG_20230814_1531552-1-scaled.jpg
IMG_20230814_153206-scaled.jpg
IMG_20230814_153242-scaled.jpg
IMG_20230814_1532242-scaled.jpg
IMG_20230814_1532102-1-scaled.jpg

Zasadnutia sa zúčastnili: plk. v. v. Ladislav Balla, mjr. v. v. Ing. Daniela Hamarová, plk. v. v. Ing. Juraj Kayser, plk. v. v. PaedDr. Leonard Pavlík, PhD., pplk. v. v. Ing. Emil Bošanský a pplk. v. v. Ing. František Buda. Ako hosť bol na úvod...

more
Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom