Vojenský veterán Bratislava

Vážení priatelia, spolubojovníci,s hrdosťou Vám oznamujeme , že sa prvýkrát na Slovensku spojili vojenské občianske združenia a vytvorili zaregistrovanú zastrešujúcu organizáciu.

„Zväz vojenských občianskych združení“.

 

Dokončili sme mnohoročné úsilie o zjednotenie vojenských občianskych združení. A tým sme povýšili spoluprácu našich občianskych združení v rámci OZ9 na vyššiu úroveň, pričom každý subjekt si zachová plnú právnu subjektivitu. Čaká nás ešte veľa práce na úplné dokončenie tohto procesu a etablovanie tejto organizácie, ale základný kameň je položený. Na ustanovujúcom sneme bolo zvolené predsedníctvo na čele s plk.v.v. Ing. Ladislavm Ballom a s podpredsedami plk.v.v. Ing. Jozefom Kaveckým a pplk.v.v. Ing.Jozefom Vozárom, ktoré povedie zväz do Valného zhromaždenia.

Reprezentant  tohto uskupenia môže suverénne vystupovať ako registrovaný subjekt s jasnými cieľmi a stanovami voči všetkým štátnym orgánom. ZVOZ je otvorené uskupenie a môžu do neho vstupovať aj ďalšie  subjekty.

ZVOZ nie je namierené proti nikomu a je ochotné spolupracovať s každým občianskym združením ako aj privíta do svojich radov bez výnimky každé vojenské občianske  združenie, ktoré o to písomne požiada, na adresu

Posádkový klub Bratislava Dulovo námestie 894/6. 821 09, Bratislava.

Stanovy ZVOZu si každá pridružená organizácia zverejní na svojom webe. Všetky občianske združenia sú rovnoprávne a na riadení sa spoločne dohodli.

Dňa 26.10.2023 zakladajúcu listinu podpísali predstavitelia týchto združení:

Vojenský veterán Bratislava

Česká a slovenská obec delostrelecká

Delostrelec

Veteráni letiska Kuchyňa

Klub VÚ 3853

KVH 2. sibírsky pluk

KVH Gábriš

Vojenská obroda Slovenska

Dokumenty:

Stanovy ZVOZZ (PDF – 1800 kB)

 

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom