Vojenský veterán Bratislava
V novom roku 2019 s nádejou
IMG_7805.jpg
IMG_7807.jpg
IMG_7808.jpg
IMG_7809.jpg
IMG_7810.jpg

14. január 2019 – prvé rokovanie Rady VVBV novom roku po novom – tak by sme mohli nazvať prvé rokovanie Rady VVB – zúčastnili sa ho všetci jej členovia, ktorých privítal predseda plk. v. v. Ing. L. BALLA a predložil program rokovania. Medzi...

more
Prepočet starobného dôchodku

Ďalší prípad „ústretového“ konania štátnych orgánov voči staro-dôchodcovi – poberateľovi výsluhového príspevku. Náš kolega, poberateľ výsluhového príspevku a bývalý pilot konal službu od 1.1.1957 do 31.3.1996. Vzhľadom k zmenám v starobných...

more
Zasadala Rada VVB
IMG_20221107_155545.jpg
IMG_20221107_153741_BURST1.jpg
IMG_20221107_153632.jpg
IMG_20221107_154050.jpg
IMG_20221107_153556.jpg

Zasadala rada VVB Dňa 7.11.2022 sa uskutočnilo zasadnutie Rady VVB podľa Plánu činnosti na rok 2022 v Posádkovom klube pod vedením predsedu plk. v. v. Ing. Ladislava Ballu, s trochu netradičným programom. Nakoľko niekoľkí členovia VVB sa z...

more
Zasadala Rada VVB
IMG_20221010_153245_BURST001_COVER-scaled.jpg
IMG_20221010_153321-scaled.jpg
IMG_20221010_153227-scaled.jpg
IMG_20221010_153326-scaled.jpg
IMG_20221010_153300_BURST001_COVER-scaled.jpg

Zasadala rada VVB Dňa 10.10.2022 zasadala rada VVB podľa plánu činnosti na posádkovom klube pod vedením predsedu plk.Ing.v.v. Ladislava Ballu a zaoberala sa najmä s týmito otázkami: – po privítaní členov bolo schválené prijatie nových...

more
Zasadnutie rady VVB
IMG_20220912_153330-scaled.jpg
IMG_20220912_153323-scaled.jpg
IMG_20220912_153214-scaled.jpg
IMG_20220912_153138-scaled.jpg
IMG_20220912_153338_BURST001_COVER-scaled.jpg

ZASADNUTIE  RADY  VVB Podľa  „Plánu činnosti na rok 2022“ sa dňa 12.9.2022 o 15,30 hod stretla Rada VVB na svojom 65. zasadnutí, ktoré viedol predseda plk. v.v. Ing. Ladislav Balla. Rada vyhodnotila splnenie úloh: Účasť na...

more
OSLAVY 78. VÝROČIA SNP
IMG_20220829_110630-scaled.jpg
IMG_3276-scaled.jpg
IMG_3287-scaled.jpg
IMG_3284-scaled.jpg
IMG_3269-scaled.jpg

Členovia nášho o.z. Vojenský veterán Bratislava sa zúčastnili niekoľkých pietnych aktov pri príležitosti 78. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania: Dňa 25. augusta 2022 o 15,00 hod sa členovia nášho o.z. zúčastnili pietneho aktu...

more
Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom