Vojenský veterán Bratislava
Prepočet starobného dôchodku

Ďalší prípad „ústretového“ konania štátnych orgánov voči staro-dôchodcovi – poberateľovi výsluhového príspevku. Náš kolega, poberateľ výsluhového príspevku a bývalý pilot konal službu od 1.1.1957 do 31.3.1996. Vzhľadom k zmenám v starobných...

more
Zasadala Rada VVB
IMG_20221107_155545.jpg
IMG_20221107_153741_BURST1.jpg
IMG_20221107_153632.jpg
IMG_20221107_154050.jpg
IMG_20221107_153556.jpg

Zasadala rada VVB Dňa 7.11.2022 sa uskutočnilo zasadnutie Rady VVB podľa Plánu činnosti na rok 2022 v Posádkovom klube pod vedením predsedu plk. v. v. Ing. Ladislava Ballu, s trochu netradičným programom. Nakoľko niekoľkí členovia VVB sa z...

more
Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom