Vojenský veterán Bratislava
BOLI SME PRI TOM
W-3.jpg
W-10.jpg
W-8.jpg
W-9.jpg
W-7.jpg

26. október 2018 – oslavy štátneho sviatku Rakúskej republiky, našej susednej a spriatelenej krajiny Hlavné mesto – VIEDEŇ – patrilo všetkým Viedenčanom, ktorí prišli na oslavy, spojené s výstavou bojovej techniky Rakúskej armády – BUNDESHEER. Na...

more
Oslavy v Humennom
H-2.jpg
H-3.jpg
H-5.jpg
H-4.jpg
H-1.jpg

Člen o. z. Vojenský veterán Bratislava plk. v. v. Ing. František Mejzlík, CSc. sa zúčastnil dňa 13. októbra 2018 Slávnostného zhromaždenia pri príležitosti 50. výročia príchodu 103. tankového pluku do posádky Humenné. Slávnostné zhromaždenie...

more
Koncert INTEGRÁCIA 2018
In-1.jpg
In-2.jpg
In-3.jpg
In-6.jpg
In-7.jpg

 Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave patril po celý deň 10. 10. 2018  10. ročníku Nadnárodného charitatívneho koncertu INTEGRÁCIA DETÍ 2018. V dopoludňajších hodinách štadión obsadilo 10 000 detí, ktoré sa mohli stretnúť s hokejistami SR...

more
32. ROKOVANIE RADY VVB
vvb8.jpg
vvb7.jpg
vvb6.jpg
vvb5.jpg
vvb4.jpg

8. 10. 2018 rokovala Rada VVB na svojom 32. zasadnutí. Prítomných členov Rady privítal a oboznámil s programom predseda plk. v. v. Ing. Ladislav BALLA. Program bol schválený jednomyseľne.            Uplynulý mesiac v činnosti VVB bol hodnotený...

more
Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom