Vojenský veterán Bratislava
Rokovanie Rady VVB v septembri
P1000205.jpg
P1000208.jpg
P1000209.jpg
P1000210.jpg
P1000211.jpg

Dňa 9. septembra sa uskutočnilo rokovanie Rady VVB podľa schváleného programu. Členovia Rady o.z. VVB vyhodnotili účasť na akciách podľa schváleného plánu: Predseda RVVB p. Balla skonštatoval, že úlohy, ktoré boli plánované v uplynulom období...

more
Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom