Vojenský veterán Bratislava
70. zasadnutie rady VVB
IMG-20230213-WA0003.jpg
IMG-20230213-WA0000.jpg
IMG-20230213-WA0006.jpg
IMG-20230213-WA0005.jpg
IMG-20230213-WA0004.jpg

Zasadnutie Rady otvoril predseda plk. v. v. Ing. Ladislav Balla, ktorý privítal prítomných členov a zároveň predniesol program rokovania Rady. Druhým bodom programu bolo prerokovanie prihlášok nových členov. Nakoľko sa nepodarilo získať žiadneho...

more
Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom