Vojenský veterán Bratislava
51. zasadanie Rady VVB
IMG_0511.jpg
IMG_0512.jpg
IMG_0514.jpg
IMG_0516.jpg
IMG_0517.jpg

Napriek prijatým opatreniam a dodržania nariadených podmienok sa dňa 14.9.2020 konalo na Posádkovom klube 51. rokovanie Rady VVB. Rokovanie prebiehalo podľa schváleného programu. Rada prijala a schválila prihlášky 3 nových členov. Vyhodnotila...

more
Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom