Vojenský veterán Bratislava
DEDENIE ZO ZÁKONA

Vážení priatelia, chcel by som Vás iba usmerniť a upozorniť na niektoré problémy DEDENIA ZO ZÁKONA, konkrétne na presné ustanovenie § 473, ods. 1 Občianskeho zákonníka, ktoré znie takto: V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z...

more
Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom