Vojenský veterán Bratislava
Článok z Hospodárskych novín

Vážení priatelia,   dostali sa mi na stôl niekoľko Vašich dotazov ohľadne možného ohrozenia Vašich výsluhových dôchodkov. Na usmernenie Vašich úvah a upokojenie situácie Vám posielam aktuálny článok z Hospodárskych novín. Z neho vyberáme:   ​V...

more
Prepočet starobného dôchodku

Ďalší prípad „ústretového“ konania štátnych orgánov voči staro-dôchodcovi – poberateľovi výsluhového príspevku. Náš kolega, poberateľ výsluhového príspevku a bývalý pilot konal službu od 1.1.1957 do 31.3.1996. Vzhľadom k zmenám v starobných...

more
DEDENIE ZO ZÁKONA

Vážení priatelia, chcel by som Vás iba usmerniť a upozorniť na niektoré problémy DEDENIA ZO ZÁKONA, konkrétne na presné ustanovenie § 473, ods. 1 Občianskeho zákonníka, ktoré znie takto: V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z...

more
List z MPSVaR SR

Vážení priatelia, dnes 29.10.2021 som dostal odpoveď z MPSVaR SR na môj podnet na riešenie dôchodkov manželkám vojakov z povolania a policajtov. MPSVaR SR nám odkazuje, že špecifiká výkonu služby príslušníkov ozbrojených a bezpečnostných zborov...

more
Dopis pre MPSV a R SR

ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC  DELOSTRELECKÁ – občianske združenie –   so sídlom SR,  ul. Sibírska č. 4,   831 02 BRATISLAVA – 3, IČO: 42 185 611 bankové spojenie: SK53 8330 0000 0021 0180 8913 FIO Banka a.s. SFIWT/BIC kód:  FIOZSKBAXXX reg...

more
Starobné dôchodky 2021

Vážení kolegovia, v týchto dňoch dostávame od VÚSZ dôchodkové výmery s valorizáciou. Dostávajú ich aj naši najstarší kolegovia poberatelia starobných dôchodkov považovaných za výsluhové dôchodky. K 31.12.2020 žilo ešte 830 takýchto poberateľov...

more
Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom