Vojenský veterán Bratislava
List z MPSVaR SR

Vážení priatelia,

dnes 29.10.2021 som dostal odpoveď z MPSVaR SR na môj podnet na riešenie dôchodkov manželkám vojakov z povolania a policajtov.
MPSVaR SR nám odkazuje, že špecifiká výkonu služby príslušníkov ozbrojených a bezpečnostných zborov, ich vplyv na sociálne zabezpečenie vrátane ich rodinných príslušníkov, boli dôvodom vzniku osobitného systému sociálneho zabezpečenia vojakov v roku 1998 a to zákonom č. 114/1998 Z. z. Vydaním zákona č. 328/2002 Z. z. do tohto systému boli zahrnutí aj príslušníci PZ a ostatných ozbrojených zborov.
Dnes sme si načistom. Sociálny zákon č.  461/2003 Z. z. tento problém manželiek vojakov a policajtov nerieši. Vraj to mal riešiť iný osobitný zákon – zákon č. 328/2002 Z. z. Ako kvalitne však tento zákon poskytuje ochranu týmto manželkám všetci dobre vieme – nijako.
Nezabudnime prosím, že v roku 2012 Vás napádalo OĽANO (Ing. E. JURINOVÁ), bývalá podpredsedníčka NR SR, ktorá navrhovala zníženie výsluhových dôchodkov všetkým vyslúžilcom bez rozdielu, alebo aspoň ich výrazné zdanenie. Bol to bezohľadný návrh voči Vám , pretože úplne opomenul sústavne neriešený problém primeraného sociálneho zabezpečenia manželiek príslušníkov ozbrojených a bezpečnostných zborov (treba si prečítať prílohu), na ktorý sústavne poukazujeme. Stálo nás to nemálo úsilia, aby sme vypisovali protesty šéfredaktorom STV 1, Slovenského rozhlasu, novín a pod. ktorý zverejňovali útoky voči vyslúžilcom a detailne im vysvetľovali podstatu celého problému. Až potom tie útoky ustali.
Odporúčam byť stále bdelý, pretože tá sociálna situácia v spoločnosti nie je v súčasnosti dobrá. Tá príloha by mala naštartovať kompetentných na MO SR, MV SR a ďalšie orgány štátnej správy k zamysleniu, aby ten zákon č. 323/2002 Z. z. upravili tak, aby problém manželiek príslušníkov ozbrojených a bezpečnostných zborov bol uspokojujúco vyriešený, pretože ako vidieť – MPSVaR SR s tým nechce mať nič spoločné a nechal ich napospas osudu. Preto si dovolím na nich apelovať, aby prikročili k zmenám.
S priateľským pozdravom

JUDr. Marián  Ď U R I N A, generálny sekretár
ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ

Príloha: odpoveď MOSVaR SR Dôchodky manželiek vojakov a policajtov

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom