Vojenský veterán Bratislava
Prvé rokovanie Rady VVB
P1010492.jpg
P1010490.jpg
P1010491.jpg

13. januára sa prvýkrát v tomto roku zišla Rada VVB. Predseda plk. v. v. Ing. Ladislav BALLA privítal prítomných a zaželal veľa úspechov v spoločnej práci a rozvoji činnosti a aktivít združenia. Predseda RVVB p. Balla skonštatoval, že v uplynulom...

more
Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom