Vojenský veterán Bratislava
Pred Valným zhromaždením…
IMG_8964.jpg
IMG_8966.jpg
IMG_8967.jpg
IMG_8968.jpg
IMG_8969.jpg

11. 3. 2019 prebehlo už 37. rokovanie Rady VVB za prítomnosti všetkých členov. Privítal ich predseda plk. v. v. Ing. L. BALLA a súčasne dal schváliť program, ktorý obsahoval predovšetkým kontrolu pripravenosti združenia na Valné zhromaždenie 14...

more
Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom