Vojenský veterán Bratislava
1. Valné zhromaždenie ZVOZ
IMG_20240620_1514362-scaled.jpg
IMG_20240620_1509362-scaled.jpg
IMG_20240620_1508372-scaled.jpg
IMG_20240620_1511562-scaled.jpg
IMG_20240620_1509192-scaled.jpg

Dňa 20.6.2024 sa v Posádkovom klube Bratislava uskutočnilo 1. Valné zhromaždenie Zväzu vojenských občianskych združení (1. VZ ZVOZ). Okrem členských organizácií ZVOZ-u sa na rokovaní 1. VZ ZVOZ-u zúčastnili aj pozvaní hostia: – Zväz vojakov...

more
85.zasadnutie rady VVB
20240610_153002-1.jpg
20240610_153427-1.jpg
20240610_153047-1.jpg
20240610_153009.jpg
20240610_153019.jpg

Dňa 10.6.2024 sa uskutočnilo 85. rokovanie Rady Vojenského veterána Bratislava. Rokovania sa zúčastnili: plk. v. v. Ladislav Balla, mjr. v. v. Ing. Daniela Hamarová, plk. v. v. Ing. Juraj Kayser, plk. v. v. Ing. Ján Černák, CSc., plk. v. v...

more
Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom