Vojenský veterán Bratislava
Smútočné oznámemie
calla-1418652_640.jpg

S hlbokým žiaľom Vám oznamujeme, že dňa 8.7.2024 nás navždy opustil manžel, otec, starý otec, priateľ a člen Vojenského veterána Bratislava  pplk. v. v. Ladislav Lang, vo veku 79 rokov. Narodil sa 3.6.1945, v Trnave, SR. Zomrel 8.7.2024, v...

more
86.zasadnutie Rady VVB
20240708_154207-scaled.jpg
IMG_20240708_1533372-scaled.jpg
20240708_160753-scaled.jpg
IMG_20240708_153413-scaled.jpg
IMG_20240708_1534222-scaled.jpg

Dňa 8.7.2024 sa uskutočnilo 86. rokovanie Rady Vojenského veterána Bratislava. Rokovania sa zúčastnili: plk. v. v. Ladislav Balla, plk. v. v. Ing. Juraj Kayser, plk. v. v. PaedDr. Leonard Pavlík, PhD., plk. v. v. Ing. Štefan Dorociak, pplk. v. v...

more
Slávnostné vyradenie delostrelcov
Vyradenie_delostrelcov_20.jpg
Vyradenie_delostrelcov_38.jpg
Vyradenie_delostrelcov_08.jpg
Vyradenie_delostrelcov_27.jpg
Vyradenie_delostrelcov_15.jpg

Vážení priatelia, vážení delostrelci, členovia VVB, ČASOD, rytieri delostrelectva, nositelia vyznamenania Rad rytierov delostrelectva, srdečne Vás pozdravujem.   Dovoľte mi, aby som Vás menom Prezídia ČASOD úprimne a čo najsrdečnejšie pozdravil...

more
Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom