Vojenský veterán Bratislava
Slávnostné vyradenie delostrelcov
Vyradenie_delostrelcov_20.jpg
Vyradenie_delostrelcov_38.jpg
Vyradenie_delostrelcov_08.jpg
Vyradenie_delostrelcov_27.jpg
Vyradenie_delostrelcov_15.jpg

Vážení priatelia, vážení delostrelci, členovia VVB, ČASOD, rytieri delostrelectva, nositelia vyznamenania Rad rytierov delostrelectva, srdečne Vás pozdravujem.

  Dovoľte mi, aby som Vás menom Prezídia ČASOD úprimne a čo najsrdečnejšie pozdravil. Prajem Vám a Vaším rodinám, priateľom a známym krásne letné dni, užitie si slnka a krásnych dovolenkových dní plných nových zážitkov a poznaní.Mesiac jún, z môjho pohľadu, bol mesiacom, ktorý bol veľmi hektický, naplnený množstvom aktivít. Nebolo ich veľa, ale svojím obsahom a množstvom práce to bol veľmi náročný mesiac.Už som Vám písal o hlavnej aktivite v tomto mesiaci, čo boli oslavy 80. výročia vzniku 3. liptovského delostreleckého pluku v SENICI. Veľmi významná a vydarená aktivita. Už som o tejto oslave písal niekoľkokrát, tak sa nebudem o nej zmieňovať. Možno len jedna poznámka, že vlastne mi delostrelci môžeme túto aktivitu považovať za prvú v množstve osláv, ktoré nás čakajú v rámci 80. výročia víťazstva nad fašizmom a všetkými aktivitami, ktoré zapadajú do tohto rámca. Boli to v súčasnej dobe spomienka na vypálenie obce KALIŠTE, budú to oslavy SNP, oslavy oslobodzovania miest a obcí Slovenska tento a budúci rok, výročie slávnej  Karpatsko – Duklianskej operácie, v máji potom oslavy víťazstva nad fašizmom.

Mali sme v SENICI ešte jednu aktivitu, ktorá súvisí s nami delostrelcami. Už po 15 krát sme sa zišli absolventi VSOŠ v MARTINE ročník 1967 – 1971, aby sme si pripomenuli 53. výročie od ukončenia tejto našej strednej školy. Podrobnosti napísal Juro FIĽAKOVSKÝ na našej stránke. Stretli sme sa v dňoch 14. – 16.6.2024 ako som napísal v SENICI. Ako vždy to bolo milé stretnutie. Ako ďalšie miesto stretnutia sme si stanovili mesto PLZEŇ v dňoch 20. – 21.6.2025.

Veľmi pekným a milým stretnutím, ako už každoročne, bolo stretnutie s absolventmi Akadémie OS, vojenskej odbornosti delostrelectvo. Stretnutie sa uskutočnilo 27.6.2024 v Aule Akadémie OS v LIPTOVSKOM MIKULÁŠI. Prítomní na tomto stretnutí boli bývalý N RVD OS SR genmjr. v. v. Ing. Dušan HUMENÝ, bývalý prorektor A OS a vedúci katedry operačného a bojového použitia delostrelectva pán plk. v. v. prof. Ing. Ľubomír BELAN, CSc, vedúci katedry vojenskej taktiky a operačného umenia pán plk. v. .v dc. Ing. Jaroslav VARECHA, PhD a ďalší milí a vzácni hostia. Toto stretnutie pripravil vrchný hajtman delostrelectva na Liptove a viceprezident ČASOD pre región Liptova pán pplk. Ing. Miroslav MUŠINKA. Pred samotným slávnostným vyradením po ukončení štúdia, ktoré sa uskutoční 4.7.2024 to bolo také delostrelecké rozlúčenie s absolventmi Akadémie, vojenský odbor delostrelectvo. Ako som uviedol, už sa to stáva milou tradíciou. V tomto roku ukončilo štúdium tejto odbornosti 6 študentov. Prítomní boli piati, jeden sa z rodinných dôvodov nemohol zúčastniť.

Noví poručíci delostrelectva:

por. Mgr. Tomáš BIEL

por. Mgr. Juraj JÁNOŠÍK

por. Mgr. Jakub KOMÁREK

por. Mgr. Erik PACSMÁR

por. Mgr. Ivan VALENŠČÁK

por. Mgr. Michal VOJTKO

Bolo to veľmi srdečné a milé stretnutie. Aj tento rok došlo k inovácii programu. Je  potešujúce, že stále viac aktivít na seba preberajú samotní študenti. Nová hymna delostrelcov, sprevádzanie moderovaním celého programu, poďakovanie nových poručíkov. Veľmi pekný priebeh a veľmi pekná celá akcia. Novým poručíkom som poprial veľa úspechov u delostreleckých jednotiek a útvarov. Vyjadril som nádej, že by mohli v novej ére delostrelectva byť úspešnými delostreleckými odborníkmi, ktorí ďalej posunú delostrelectvo a zaslúžia sa o jeho rozvoj.

Využili sme túto slávnostnú príležitosť k pasovaniu za rytierov delostrelectva. S veľkým potešením som prijal návrh na pasovanie za rytiera delostrelectva jedného z poručíkov, ktorého sme pre niekoľkými rokmi práve na takomto slávnostnom stretnutí pri ukončení štúdia vyprevádzali do delostreleckého života. Bol nim pán poručík Mgr. František PARAJ. Tento pán poručík úspešne vykonáva funkcie u delostreleckých jednotiek. Zúčastnil sa a úspešne splnil úlohy v misií v Lotyšsku. Druhým, ktorý bol pasovaný za rytiera delostrelectva bol pán kapitán Ing. Jaroslav ŠIMČÍK. Pán kapitán ŠIMČÍK sa dlhodobo aktívne podieľa na rozvoji delostrelectva OS SR a to počas vojenských cvičení, či už v domácich podmienkach ale taktiež aj v zahraničí, kde sa zúčastnil dvoch operácií v rámci predsunutej prítomnosti v Lotyšsku. Úspešne pri týchto operáciách zastával delostrelecké funkcie na skupine koordinácie palebnej podpory mnohonárodného bojového zoskupenia. Pasovanie za rytiera delostrelectva vykonal pán genmjr. v. v. Ing. Dušan HUMENÝ.Po ukončení slávnostného zhromaždenia sme si na pamiatku spravili spoločné fotografie.

Na záver mi dovoľte, aby som Vám poprial veľa zdravia, veľa príjemných letných dní a veľa možností odpočinúť si a nabrať energiu do ďalšieho obdobia. Prajem Vám, vašim rodinám všetko len to dobré, prajem Vám príjemnú dovolenku a oddych v kruhu najbližších.

S priateľským pozdravom

 ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ                                                                  plk. v. v. Ing. Jozef KAVECKÝ

                                                                                                                                                                                      prezident

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom