Vojenský veterán Bratislava
Rozporové konanie 13. dôchodok

Prvý krát za dlhé roky musím vysloviť uznanie pracovníkom MO SR pripomienkujúcim návrh zákona o 13. dôchodku. Aj keď osamotení, odvážili sa rozšíriť okruh poberateľov aj o ďalšie kategórie poberateľov výsluhových dávok v dôchodkovom veku a to...

more
50. zasadanie Rady VVB
IMG_4667.jpg
SAVE_20200804_082052.jpg
SAVE_20200804_082102.jpg
SAVE_20200804_082114.jpg

Uprostred leta sa konalo dňa 3.8. 2020 okrúhle 50. zasadanie Rady VVB. Zasadanie prebehlo podľa schváleného programu. Rada vyhodnotila platenie členského za rok 2020 a vyzýva členov o.z. aby členské zaplatili na účet VVB vo Fio banke alebo...

more
Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom