Vojenský veterán Bratislava
50. zasadanie Rady VVB

Uprostred leta sa konalo dňa 3.8. 2020 okrúhle 50. zasadanie Rady VVB. Zasadanie prebehlo podľa schváleného programu.
Rada vyhodnotila platenie členského za rok 2020 a vyzýva členov o.z. aby členské zaplatili na účet VVB vo Fio banke alebo v hotovosti. Ďakuje členom, ktorí členské na rok 2020 zaplatili. Bola prijatá nová členka o.z. VVB.

IMG_4667.jpg
SAVE_20200804_082052.jpg
SAVE_20200804_082102.jpg
SAVE_20200804_082114.jpg

Rada VVB vyhodnotila účasť členov na oslavách pri príležitosti osláv narodenín gen. M.R. Štefánika na Košariskách a v Bratislave. Rada ďakuje členom, ktorí sa napriek situácii zúčastnili na uvedených oslavách.

Rada predbežne prerokovala a odsúhlasila náhradný termín konania valného zhromaždenia o.z. VVB na deň 12. októbra 2020 (ak nám to umožnia hygienocko-epidemiologické opatrenia, všetkých členov budeme včas informovať).

Rada VVB s poľutovaním prijala odmietnutie podpísania súčinnostnej zmluvy so ZV SR podľa § 16 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov na základe nezáujmu a nesúhlasu predsedníctva ZV SR.
Rada vyjadruje nesúhlas s vyjadreniami štatutára ZV SR plk. v.v. Ing. Jána PAULECHA ohľadom činnosti klubov a občianskych združení, (pozri: https://zvazvojakov.sk/2020/07/29/neformalne-stretnutie-ministra-obrany-sr-s-mimovladnymi-organizaciami/) a majú podpísanú dohodu s MO SR.
Na základe pozvánky organizátora osláv 76. výročia SNP v Banskej Bystrici a vzhľadom k prijatým opatreniam s pandémiou COVID-19 sa na oslavách zúčastnia iba 3 osoby Rada súhlasí s účasťou plk. v.v. Ing. Ladislava BALLU, plk. v.v. Ing. Jozefa KAVECKÉHO a plk. v.v. Ing. Juraja KAYSERA.
Rada sa dohodla na termíne nasledujúceho zasadanie Rady na deň 14.9.2020.

Text: J. Kayser, foto: F. Mejzlík a J. Šišlák

2 Comments
 • by Ivan Kvačkaj Posted 14. augusta 2020 11:38

  mjr.(v.v.)Ing. Hanes Karel napísal: 13. augusta 2020 v 15:02

  Nepolevil VVB ve sve aktivite pro vojenskou a civilni verejnost?
  Když se dočtu na portalu ZV SR :
  “Dňa 27.7.2020 sa v priestoroch ministerstva obrany SR uskutočnilo neformálne stretnutie ministra obrany SR za prítomnosti Štátneho tajomníka MO SR s predstaviteľmi vybraných organizácií a združení, s ktorými má MO SR podpísanú dohodu o vzájomnej spolupráci. Z občianskych združení, ktoré majú v štatúte starostlivosť o sociálne zabezpečenie svojich členov, boli prítomní predstavitelia dvoch združení: Klub generálov, ktorý reprezentoval jeho predseda genmjr . v.v. Ing. František Blanárik a Zväz vojakov SR ktorý zastupoval štatutár ZVSR plk.v.v. Ing. Ján Paulech.”
  “Minister obrany SR Jaroslav Naď zdôraznil že cieľom je udržiavať dialóg s vybranými združeniami a organizáciami za účelom presadenia vzájomného konštruktívneho prístupu a transparentnosti pri realizácii úloh vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády SR. Predmetný dialóg chce udržovať s takými organizáciami a občianskymi združeniami, ktoré chránia a presadzujú záujmy veľkého počtu členov alebo svojimi aktivitami a činnosťou napomáhajú riešiť problematiku obrany a bezpečnosti z rôznych aspektov, vrátane pozitívneho vplyvu na výchovu mládeže v oblasti brannosti”.
  V této souvislosti podotkl, “..že okrem ZVSR, ktoré zaslalo písomné vyhodnotenie dohody o vzájomnej spolupráci, všetky organizácie a združenia prejdú do konca roka auditom ich činnosti zo strany MO SR. V takom prípade predpokladá, že na menej združení a organizácií pripadne viac finančných prostriedkov od roku 2021”.
  Počas diskuse vyplynuli požiadavky účastníků na prehodnocení “… obsahu dohôd o vzájomnej spolupráci z hľadiska zamerania danej organizácie, pričom niektoré body dohody o spolupráci budú rovnaké avšak sa v bodoch dohody musí objaviť špecifickosť zamerania danej organizácie alebo združenia”.
  Zajímavý pro VD a profesiální vojaky je závěr MO: “Minister v odpovedi poukázal na zámer vytvorenia funkcie vojenského ombudsmana a odmietol myšlienku organizácie PrV v podobe sociálneho partnera, avšak ubezpečil opakovane že v sociálnom resp. výsluhovom zabezpečení poberateľov VD sa v tomto volebnom období neplánujú žiadne zmeny, ktoré by mali negatívny dopad na VD a pripomenul, že v danom období sa taktiež neplánuje žiadny zásah do platov PrV”.
  Já bych se zeptal rady VVB :- to vám bylo tak zatežko vypracovat hodnocení (SPRAVODAJ)činnosti VVB a zaslání na MO SR?
  Protože vám fandím, ptal jsem se nato jenom ze zajímavosti v mém komentáři na tomto webe: https://www.bezpzlozky.eu/2016/04/spravodaj-vojenskeho-veterana/ mjr.(v.v.)Ing. Hanes Karel napísal: 19. októbra 2019 v 22:48 — odpověd jsem žel nedostal.
  Přátelé VVB — i nadále Vám držim palce! Schopte se! Máte ideu, upresnete si aktualní cíle a dejte víc aktivity..

  Halapin Jozef napísal: 13. augusta 2020 v 9:47

  Je len na škodu, že si na takéto výročie nespomenula Rada VVB.

  P.S. Uverejnené na webe bezpzlozky.

  • by Štefan Chňapek Posted 19. augusta 2020 9:34

   Chceme sa poďakovať autorovi článku za jeho zverejnenie na webovej stránke www. bezpzlozky.eu ohľadom 5. výročia založenia nášho o.z. Vojenský veterán Bratislava.
   Oceňujeme že aj keď už nie je našim členom takmer 3 roky, tak nezabudol na nás. Občianske združenie vojenský veterán Bratislava úspešne napreduje aj po roku 2017. Veď sme takmer strojnásobili našu členskú základňu a o našich aktivitách sa môžu naši členovia a sympatizanti dozvedieť na našej webovej stránke https://www.vojvet.sk. Sme akceptovaný doma aj v zahraničí.
   Na 5. výročie vzniku sme nezabudli. Pripravili sme rôzne akcie, medzi inými aj ocenenie našich členov, ktorí majú 5 ročné členstvo, ktoré boli v programe VZ v mesiaci marec 2020. Bohužiaľ pandémia nám zatiaľ prekazila tieto plány
   My sa nevenujeme webovým stránkam ZV SR a ani iných občianskych združení aj keď im prajeme veľa úspechov. Z toho dôvodu vyjadrenia terajšieho vedenia ZV SR a iných občianskych združení sú pre nás nezaujímavé až irelevantné.
   Naše o.z. má rok podpísanú dohodu o spolupráci s MO SR na dobu neurčitú. Táto dohoda rieši aj možnosti výpovede. Po konzultácii s MO SR sa nateraz nič také nechystá. Je pravdou, že MO SR chystá ku koncu roka 2020 stretnutie so všetkými občianskymi združeniami a tam sa budú riešiť prípadné problémy. Veríme, že v našej úspešnej spolupráci s MO SR budeme pokračovať. Poznamenávame, že 4 roky sme nemali dohodu a napriek tomu spolupráca bola úspešná.
   V súčasnosti pripravujeme uzavretie súčinnostnej zmluvy s ďalším občianskym združením, čím by sme chceli ešte úspešnejšie zastupovať záujmy výsluhových dôchodcov.
   Prajeme všetkým čitateľom tejto webovej stránky hlavne veľa zdravia, šťastia, pohody a dobré zvládnutie momentálnej zdravotnej situácie.
   Rada o.z. Vojenský veterán Bratislava

Comments are closed.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom