Vojenský veterán Bratislava
Zasadnutie rady VVB
IMG_20220912_153330-scaled.jpg
IMG_20220912_153323-scaled.jpg
IMG_20220912_153214-scaled.jpg
IMG_20220912_153138-scaled.jpg
IMG_20220912_153338_BURST001_COVER-scaled.jpg

ZASADNUTIE  RADY  VVB Podľa  „Plánu činnosti na rok 2022“ sa dňa 12.9.2022 o 15,30 hod stretla Rada VVB na svojom 65. zasadnutí, ktoré viedol predseda plk. v.v. Ing. Ladislav Balla. Rada vyhodnotila splnenie úloh: Účasť na...

more
Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom