Vojenský veterán Bratislava
Rozporové konanie na MV SR

v V súlade s Legislatívnymi plavidlami vlády gestor zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov ministerstvo vnútra v dňoch 31. 1. až 12. 2. 2019 cez Slov-Lex na medzirezortné pripomienkovanie pre štátne orgány, ako aj...

more
Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom