Vojenský veterán Bratislava
Niečo z histórie VÚ 3016 Malacky
Vážení priatelia v priložených súboroch si môžete zaspomínať na VÚ 3016 Malacky

 

Možno že sa nájdete aj na týchto videách s fotografiami HISTÓRIA 6. PLUKU CO MALACKY VO FOTOGRAFIÁCH:

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom