Vojenský veterán Bratislava
Rozšírenie pojmu skončenie služobného pomeru zo zdravotných dôvodov

Rozšírenie pojmu skončenie služobného pomeru zo zdravotných dôvodov pri priznávaní dôchodkových dávok Sociálnou poisťovňou.

Podľa §21 ods.1 písm.b) zákona č.100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení má bývalý policajt nárok na odchod  do starobného dôchodku vo veku 55 rokov ,ak bol uvoľnený z dôvodov uvedených v §12 ods.3 písm.e) citovaného zákona (zdravotné dôvody), pričom mu postačuje len 15 rokov služby v I.kategórii funkcií.

Sociálna poisťovňa akceptovala vyššie uvedený dôvod len u policajtov, ktorým skončil služobný pomer prepustením . Najvyšší súd SR najnovšie rozšíril tento dôvod aj o prípad skončenia služobného pomeru uvoľnením na vlastnú žiadosť zo závažných osobných dôvodov týkajúcich sa zdravotného stavu. Súdy SR sa pritom vo svojom zdôvodnení opierali o interné normy FMV ČSSR vydané na vykonanie niektorých ustanovení zákona č.100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov ZNB.

Záver:
Našim kolegom (policajtom) ktorí skončili služobný pomer na vlastnú žiadosť uvoľnením zo závažných osobných dôvodov (zdravotných) stačí len 15 rokov služby I.kat. funkcií na dôchodkový vek 55 rokov.

Text: Ľ. Dubeň

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom