Vojenský veterán Bratislava
Ďalší kompetenčný spor na Najvyššom súde SR

Najvyšší súd SR v júli 2020 opäť rozhodoval v kompetenčnom spore, tentoraz Sociálna poisťovňa zažalovala VÚSZ o povinnosť konať vo veci priznania starobného dôchodku bývalému vojakovi z povolania.
Náš kolega si „dovolil“ v roku 2014 podať žiadosť o priznanie starobného dôchodku (veď mal len 74 rokov) na Sociálnu poisťovňu. SP jeho žiadosť zamietla a s jej názorom súhlasil aj Krajský súd v Trenčíne a i Najvyšší súd SR. Na základe toho Sociálna poisťovňa v roku 2017 postúpila jeho žiadosť o SD na VÚSZ. VÚSZ vo veci zastavil konanie, čo bolo odsúhlasené aj MO SR. Krajský súd Trenčín potom zrušil rozhodnutie MO SR (v roku 2018) a rozhodol, že vo veci nie je oprávnený konať VÚSZ. V nadväznosti na tento rozsudok podala Sociálna poisťovňa kompetenčnú žalobu v roku 2019 na Najvyšší súd SR, kde žiadala aby vo veci rozhodol VÚSZ.
Najvyšší súd SR v roku 2020 rozhodol v súlade so svojim zjednocujúcim stanoviskom k príslušnosti konania pri rozhodovaní o starobnom dôchodku vojakov a určil, že Sociálna poisťovňa je kompetentný orgán na rozhodnutie o priznaní SD.
Teraz už len zostáva dúfať, že sa veci pohnú správnym smerom, veď náš kolega má už 80 rokov.
Z vyššie uvedenej anabázy vyplýva, že orgány sociálneho poistenia (zabezpečenia) neboli 6 rokov schopné zabezpečiť ústavné právo nášho kolegu na primerané hmotné zabezpečenie v starobe. Svoj podiel na tomto porušovaní Ústavy SR majú i súdy SR vrátane zákonodarcov, pretože k zákonu č.461/2003 Z.z. existuje už viacero desiatok novelizácií a už od počiatku od roku 2004 existovali v zákone niektoré problematické ustanovenia vo vzťahu k bývalým vojakom.
Z pohľadu štátnych orgánov je hlavným vinníkom náš kolega, ktorý napriek takémuto stresovému nátlaku to nevzdal, súdil sa a hlavne sa dožil „spravodlivosti“. Na druhej strane orgány štátu vyžadujú od takéhoto občana dodržiavanie všetkých zákonov a predpisov a ich porušenie sankcionujú.
Spomenutý prípad nie je ojedinelý a máme kolegov, ktorých takáto strastiplná cesta trvala viac rokov a i takých, ktorí sa konca už nedožili.

Text: Ľ. Dubeň

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom