Vojenský veterán Bratislava
Rokovanie o spolupráci s odborovou organizáciou hasičov SR

Dňa 20. 8. 2020 sa predseda občianskeho združenia Vojenský veterán Bratislava

plk. v.v. Ing. Ladislav Balla stretol v priestoroch prezídia HaZZ v Bratislave s prezidentom odborovej organizácie hasičov s pánom Šagátom v priateľskom rozhovore. Hlavnou témou, okrem iných, bola možná spolupráca pri obhajobe záujmov výsluhových dôchodcov.

 

IMG_20200820_093853.jpg
IMG_20200820_093733.jpg
IMG_20200820_093724.jpg

Obidvaja skonštatovali, že nateraz nie je aktuálna žiadna zmena v sociálnom zabezpečení výsluhových dôchodcov hasičov a vojakov. Udržanie dosiahnutého stavu je za súčasného stavu hlavnou úlohou obidvoch strán. Pre lepšie hájenie záujmov výsluhových dôchodcov v budúcnosti bude potrebná úzka spolupráca všetkých zainteresovaných, vrátane všetkých poberateľov  výsluhovej dávky. Z toho dôvodu sa v krátkej dobe pripraví  súčinnostná zmluva medzi obidvoma organizáciami o spolupráci pre spoločný cieľ, ktorá by sa mohla v mesiaci september aj oficiálne podpísať. Spolupráca sa má rozvíjať aj v oblasti odborného poradenstva , výmeny skúseností ale hlavne pri výmene informácii. Obidvaja vyjadrili presvedčenie , že úzka spolupráca bude na prospech obidvoch organizácii.

Text: L. Balla

1 Comment
  • by Ivan Kvačkaj Posted 24. augusta 2020 20:39

    Oceňujem nadviazanie kontaktu a spolupráce s hasičmi, ktorí sú tiež príslušníkmi Ozbrojených síl SR a tiež poberajú výsluhové dôchodky. Máme preto spoločný záujem v tejto oblasti a oni sú aj bližšie k ministerstvu vnútra, ktoré je garantom riešenia otázok okolo dôchodkov. Mám taký názor, aby text – návrh – zmluvy či dohody bol zavesený na web, aby sme sa ako radoví členovia mohli k obsahu vyjadriť, prípadne aj niečo navrhnúť. Ináč si myslím, že na takomto rokovaní by mali byť ešte aspoň 1 – 2 členovia Rady alebo radoví členovia, ktorí by mali záu-jem.

Comments are closed.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom