Vojenský veterán Bratislava
Rozporové konanie 13. dôchodok
Prvý krát za dlhé roky musím vysloviť uznanie pracovníkom MO SR pripomienkujúcim návrh zákona o 13. dôchodku. Aj keď osamotení, odvážili sa rozšíriť okruh poberateľov aj o ďalšie kategórie poberateľov výsluhových dávok v dôchodkovom veku a to:
— výsluhové dôchodky prekvalifikované z pôvodných výsluhových príspevkov
— výsluhové dôchodky vzniknuté do 30. 6. 2002
— výsluhové dôchodky
— vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky alebo sirotské výsluhové dôchodky
x
Túto pripomienku napadli MF SR a MPSVR SR a rozpor nebol odstránený na rozporovom konaní aj keď MO SR upozorňuje na možné diskriminačné prípady v aplikačnej praxi.
Uvidíme ako to dopadne či už vo vláde alebo v NR SR.
Text: Ľ. Dubeň
1 Comment
  • by Ivan Kvačkaj Posted 19. augusta 2020 16:47

    Súhlasím a ďakujem za informáciu. Treba toto všetko sledovať, bez niekto potichu nezdanil všetky výsluhové dôchodky, všetkých typov a kategórií.

Comments are closed.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom