Vojenský veterán Bratislava
Smútočné oznámemie
calla-1418652_640.jpg
S hlbokým žiaľom Vám oznamujeme, že dňa 8.7.2024 nás navždy opustil manžel, otec, starý otec, priateľ a člen Vojenského veterána Bratislava  pplk. v. v. Ladislav Lang, vo veku 79 rokov.
Narodil sa 3.6.1945, v Trnave, SR.
Zomrel 8.7.2024, v Stupave, SR.
Posledná rozlúčka zo zosnulým sa bude konať vo štvrtok, 11.7.2024, o 9:30 hod v Bratislavskom krematóriu.
Menovaný vykonal základnú vojenskú službu vo vojenskom útvare v Martine a následne absolvoval automobilové učilište v Nitre. Po vyradení bol zaradený ako vojak z povolania k 4. automobilovej brigáde Hlohovec, 18. automobilový prápor Trnava. V roku 1979 nastúpil na oddelenie cestnej dopravy, Krajskej správy vojenskej dopravy Bratislava, kde slúžil až do roku 1999, kedy odišiel do výsluhového dôchodku.
Česť jeho pamiatke.
Text a foto pplk. v.v. Ing. Emil Bošanský
Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom