Vojenský veterán Bratislava
80.výročie vzniku 3. Liptovského delostreleckého pluku
447654245_874887514668038_2089328417520681136_n.jpg
447752325_874887304668059_4496156155402318901_n.jpg
447651618_874887641334692_8989674710457137792_n-1.jpg
447724651_874774531346003_9163514878716194842_n.jpg
447657470_874889651334491_480785088815575039_n.jpg
447815803_874888688001254_4847834445509414502_n.jpg
447560476_874887681334688_8928261197039308143_n.jpg
447645222_874774518012671_5823283953926481964_n.jpg
447883087_874889534667836_6166481026736007964_n.jpg
447767875_874889584667831_1944527668323622506_n.jpg
447766314_874889234667866_3345573335144757695_n.jpg

Vážení delostrelci, vážení členovia občianskych združení, vážení priatelia

Občianske združenie DELOSTRELEC dňa 7.6.2024 usporiadalo skvelú akciu. Bývalí príslušníci 3. liptovského delostreleckého pluku si pripomenuli 80. výročie vzniku tohto výnimočného delostreleckého pluku.

3. delostrelecký pluk vznikol 4.6.1944 pri ukrajinskom meste SADAGURA. Prešiel bojovou cestou v priebehu 2. svetovej vojny a podieľal sa na úspešných bojoch 1. československého armádneho zboru a na porážke fašistického Nemecka. Príslušníci 3. delostreleckého pluku sa zúčastnili najťažších bojoch v priebehu 2. svetovej vojny pri oslobodzovaní našej vlasti. Zúčastnili sa ťažkej bojovej operácie pri prechode hraníc našej vlasti z Poľska, ktorá smerovala na pomoc Slovenskému národnému povstaniu. Najväčšiu zásluhu mali pri prielome nemeckej obrany pri meste JASLO v Poľsku 15.1.1945. Tieto ťažké, úspešné boje a hrdinstvo našich predchodcov delostrelcov boli dôvodom, prečo 15. január od roku 1949 oslavujeme ako Deň delostrelectva. Po týchto bojoch 3. delostrelecký pluk prešiel bojovou cestou a ťažkými bojmi cez mestá na Slovensku, PREŠOV, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, ŽILINU až na Moravu do Počerníc, kde ukončil svoju bojovú cestu. Zvlášť ťažké boje zviedli naši predchodcovia na Liptove a oslobodzovaní mesta LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Práve za zásluhy o oslobodenie mesta LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ bol 3. delostreleckému pluku udelený historický názov „liptovský“, ktorý s hrdosťou používame doteraz. 3. liptovský delostrelecký pluk pôsobil v meste SENICA takmer 50 rokov. Slávnostné oslavy tohto okrúhleho výročia mali dve časti. V prvej časti, v doobedňajšich hodinách sme vzdali hold naším predchodcom. V priestore bývalých kasáreň, kde je umiestnená socha vojaka osloboditeľa sme položili vence vďaky. Prítomní okrem našich príslušníkov boli aj naši vzácni hostia pán generál GAJDOŠ, generál PANČÍK, Náčelníka delostrelectva pána plk. BOBAĽA a delegácia od 5. delostreleckého pluku vedená pánom plk. HRICOM.

V poobedňajších hodinách nasledovala druhá časť osláv. Okrem našich členov a sympatizantov sme pri oslavách v Múzeu SENICA mali aj významných hostí. Z Ministerstva obrany SR bol prítomný generálny riaditeľ sekcie personálnych a sociálnych činností pán JUDr. Martin RÍMEŠ s delegáciou. Generálny štáb zastupoval Náčelník delostrelectva plk. Ing. Roman BOBAĽ.

Osláv sa zúčastnil primátor mesta SENICA pán Ing. Mgr. Martin DŽAČOVSKÝ a zástupca primátora LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ pán Ľuboš TRIZNA. Výnimočná bola účasť bývalých funkcionárov Ministerstva obrany a Generálneho štábu OS SR. Svojou prítomnosťou nás potešil bývalý Minister obrany SR pán gen. por. v. v. Ing. Peter GAJDOŠ, bývalý veliteľ 13. tankovej divízie, ktorej bol pluk podriadený pán gen. mjr. v. v. Ing. Ján PANČÍK. Prítomný bol aj posledný Náčelník raketového vojska a delostrelectva Armády SR pán gen. mjr. v. v. Ing. Dušan HUMENÝ a aj bývalý príslušník 3. liptovského delostreleckého pluku pán brig. gen. v. v. Ing. Juraj KRIŠTOFOVIČ.

Od delostreleckých útvarov bola prítomná delegácia, ktorú viedol veliteľ 5. delostreleckého pluku v ROŽŇAVE pán plk. gšt. Ing. Ján HRIC M.B. Bol prítomný aj bývalý príslušník nášho pluku, bývalý Náčelník delostrelectva OS SR a terajší veliteľ základne výcviku a mobilizačného doplňovania v MARTINE pán plk. Ing. Pavol BARANČÍK. Štátnu správu zastupoval prednosta okresného úradu so sídlom v kraji TRNAVA pán Ing. Jaroslav BARCAJ. Pozvanie prijal aj riaditeľ vojenského archívu – centrálnej registratúry TRNAVA pán pplk. v. v. dr. Jozef PETRÁŠ. Boli prítomní aj bývalí velitelia delostreleckého pluku v BREZNE pán plk. v. v. Ing. Štefan CSONTOŠ a pplk. v. v. Ing. Vladimír NEUPAUER. Zúčastnila sa našich osláv aj delegácia Akadémie OS z LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠA, ktorú viedol vedúci katedry logistického zabezpečenia, bývalý príslušník 3. liptovského delostreleckého pluku pán pplk. v. v. doc. Ing. Ľubomír BELAN, PhD.

Brilantným spôsobom moderovala priebeh našich osláv príslušníčka Personálneho úradu GŠ OS SR pani mjr. Ing. Lenka HALÁSOVÁ. Patrí jej zvláštne poďakovanie za zvládnutie aj rôznych nečakaných zmien v priebehu slávnostného programu.

V priebehu doobedia našu oslavu navštívili aj žiaci základných škôl, ktorí mohli obdivovať modernú delostreleckú techniku. Túto techniku na túto slávnosť zapožičalo vedenie Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie. Popritom sa mohli zoznámiť s prácou regrutačnej skupiny a získať základné informácie o službe v Ozbrojených silách SR.

Poobedňajšia časť osláv začala tak, ako sme si ju naplánovali. Prvý začali výsadkári z 5. pluku špeciálneho určenia zo ŽILINY, ktorí nás pozdravili najskôr preletom vrtuľníka a potom zoskokom deviatich výsadkárov, ktorí niesli symbol našej štátnosti, vlajky SR.

Po nich nasledovali tri výstrely z historického dela, ktoré uskutočnili delostrelci z historického klubu delostrelcov pod vedením pána FRČKU.

S potešením môžeme konštatovať, že o celý priebeh našich osláv bol záujem aj zo strany občanov mesta SENICE, ktorí boli pozrieť ako na celé dianie v priestore Sokolovne, tak aj pri zoskoku výsadkárov a výstrele z historického dela. Mali sme radosť z tohto, že prítomní občania mesta SENICA mali veľa otázok o tom, ako to bolo s vojakmi v SENICI, čo sa v kasárňach robilo a aj to čo robia, ako žijú a cvičia súčasní vojaci OS SR.

Po prinesení zástav, hudba Posádkového veliteľstva v BRATISLAVE zahrala hymnu SR. Po tomto bolo privítanie účastníkov osláv pani mjr. HALÁSOVOU. Nasledoval slávnostný príhovor, ktorý som predniesol ja. V tomto príhovore som hovoril o tom, ako 3. liptovský delostrelecký pluk vznikol, ako plnil úlohy, aké dosiahol výsledky, ako pomáhal pri výstavbe a rozvoji mesta SENICA vo všetkých oblastiach. Po mojom príhovore boli vyhlásené rozkazy Ministra obrany, Náčelníka GŠ OS SR a Výnos Prezídia Českej a Slovenskej obce delostreleckej. Vyznamenania dostali bývalí príslušníci 3. liptovského delostreleckého pluku, ktorí svojou prácou prispeli k výbornému splneniu úloh a aj členovia Občianskeho združenia DELOSTRELEC. Vyznamenanie od N GŠ OS SR dostalo aj naše Občianske združenie DELOSTRELEC. Je to už druhé vyznamenanie, ktoré naše združenie dostalo. Druh a stupeň vyznamenania vidíte v hlavičke tohto článku. Aj touto cestou by som chcel poďakovať Podpredsedovi vlády a Ministrovi obrany SR pánovi JUDr. Róbertovi KALIŇÁKOVI a Náčelníkovi GŠ OS SR pánovi gen. Ing. Danielovi ZMEKOVI za udelené vyznamenaní pre našich členov. Veľmi si to vážime a budeme aj naďalej udržiavať slávne tradície 3. liptovského delostreleckého pluku.

Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 80. výročia 3. liptovského delostreleckého pluku bolo ukončené odnesením zástav a záverečným ďakovným slovom, ktoré som predniesol ja. A úplne na záver sme účastníkov zhromaždenia a vzácnych hostí pozvali na malé občerstvenie.

Vážení, delostrelci, vážení priatelia, vážení členovia občianskych združení, chcem Vás ešte raz všetkých srdečne pozdraviť v mene Občianskeho združenia DELOSTRELEC, ktoré tieto oslavy organizovalo. Vážte si prosím tradície svojich útvarov u ktorých ste slúžili, vážte si prosím všetkých tých s ktorými ste vykonávali službu u Vašich útvarov. Buďte hrdí na svoje útvary, na svoje odbornosti a pripomínajte našim mladým nástupcom hodnoty, ktoré sme vytvorili, výsledky, ktoré sme u svojich útvarov dosiahli.

Prajem Vám všetkým všetko len to najlepšie. Veľa zdravia spokojnosti pri napĺňaní svojich záujmov, spokojnosti v rodinách a aby sme spolu zažili ešte veľa spoločných aktivít v našich združeniach a aj spoločne s príslušníkmi Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

S úprimným pozdravom

Bývalý veliteľ 3. liptovského delostreleckého pluku a

predseda Občianskeho združenia DELOSTRELEC

plk. v. v. Ing. Jozef KAVECKÝ

1 Comment
  • by Ivan Kvačkaj Posted 12. júna 2024 13:36

    Podľa toho, čo som si mohol prečítať a pozrieť pár forografií, musela to byť skutočne skvelá akcia. Prítomnosť významných hostí oslavy 80. výročia ešte viac zvýraznili. Blahoželám organizátorom, pretože si to určite vyžadovalo veľké úsilie. 80 výročie je jeden ľudský život – doba, ktorú poznačilo množstvo aj nečakaných udalostí. Preto treba tieto tradície, nielen významného delo-strelectva v každej armáde ďalej rozvíjať a odovzdávať mladým ľuďom … Ešte raz gratulujem organizátorom a oceneným medailami ministerstva obrany a generálneho štábu. Ako bývalému vojenskému novinárovi je mi ľúto, že som sa nemohol osláv zúčastniť a niečo o tom napísať a filmovo sprostredkovať aj návštevníkom napr. aj môjho facebooku.
    Delostrelci, aktívni, veľa úspechov v službe a dôchodcom ešte veľa zdravia a veľa rokov v poberaní zaslúženého vojenského dôchodku. NECH SLÁVA DELOSTRELECTVA PRETRVÁ VEKY . . .

Comments are closed.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom