Vojenský veterán Bratislava
Valorizácia v roku 2020

  Valorizácia výsluhových dôchodkov Dňa 16.5.2019 bol schválený návrh zákona (zákon č.153/2019), ktorým sa novelizoval zákon č.328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorým sa realizuje valorizácia výsluhových dávok na...

more
Koronavírus – Dôležité

SÚBOR OPATRENÍ VECNE Drahí priatelia, kamaráti, kolegovia: ako viacerí viete, som jedným z laboratórnych diagnostikov v dvoch zdravotníckych zariadeniach v Bratislave, a s postupujúcou situáciou medializovaných informácií, začína byť čoraz ťažšie...

more
Rokovanie Rady VVB 10. 2. 2020
P1000283.jpg
P1000284.jpg
P1000285.jpg
P1000286.jpg
P1000287.jpg

Dňa 10. februára 2020 sa uskutočnilo 47. rokovanie Rady VOJENSKÝ VETERÁN Bratislava (ďalej len RVVB) otvoril a viedol predseda RVVB p. Balla. Privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania, ktorý bol prítomnými schválený.Bola prijatá...

more
Prvé rokovanie Rady VVB
P1010492.jpg
P1010490.jpg
P1010491.jpg

13. januára sa prvýkrát v tomto roku zišla Rada VVB. Predseda plk. v. v. Ing. Ladislav BALLA privítal prítomných a zaželal veľa úspechov v spoločnej práci a rozvoji činnosti a aktivít združenia. Predseda RVVB p. Balla skonštatoval, že v uplynulom...

more
Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom