Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
OCENENIE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA VOJENSKÁ OBRODA SLOVENSKA
OCENENIE OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA VOJENSKÁ OBRODA SLOVENSKA

Pri príležitosti 30. výročia vzniku Združenia vojenskej obrody sa konali v oblastných organizáciách slávnostné výročné členské schôdze. Tu si pripomenuli svoju históriu a načrtli sa perspektívy ďalšej práce organizácií a aj spolupráce s organizáciami, ktoré majú blízko k ozbrojeným silám.

Občianske združenie „Vojenský veterán Bratislava kpt. Jána Francisciho vyvíja snahy o rozvoj spolupráce s ďalšími občianskymi združeniami pôsobiacich pri ministerstve obrany. Patrí medzi ne ,okrem iných aj Zväz vyslúžilých vojakov generála M.R. Štefánika a Združenie vojenskej obrody Slovenska. Taktiež háji záujmy výsluhových dôchodcov. Pre Združenie vojenskej obrody Slovenska je charakteristické, že jej členmi sú bývalí vojaci a zamestnanci vojenskej správy vylúčení z ČSĽA po okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy 21. augusta 1968. Celkom 12 000 československých vojakov bolo prepustených v období normalizácie. V týchto dňoch si pripomíname 30. výročie odchodu sovietskych vojsk z územia Československa, o to viac si toto ocenenie vážime.

Chňapek Štefan

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom