Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
Starobné dôchodky 2021
Vážení kolegovia,
v týchto dňoch dostávame od VÚSZ dôchodkové výmery s valorizáciou. Dostávajú ich aj naši najstarší kolegovia poberatelia starobných dôchodkov považovaných za výsluhové dôchodky. K 31.12.2020 žilo ešte 830 takýchto poberateľov. Pri priemernom tempe ich úmrtia (120 ročne) táto kategória zmizne za 7 rokov. A tým sa pre MO SR (VÚSZ) vyrieši problém diskriminačného priznávania valorizácie nimi poberaných dávok, keď pre výpočet výšky valorizácie nie sú im započítané všetky roky poistenia, ktoré boli rozhodné pre výpočet ich pôvodného starobného dôchodku.
Som zvedavý, koľkí z nich sa odvážia podať odvolanie voči rozhodnutiu VÚSZ, ktorým im bolo priznané zvýšenie poberanej dávky k 30.6.2021. Mnohí majú úplne iné starosti (napr. zdravie, sociálne problémy) a nebudú žiadať riešiť svoju diskrimináciu pri priznávaní valorizácie.
Zo strany MO SR môžu očakávať len obštrukcie a alibizmus úradníkov a hru na čas (vydržať 7 rokov a problém odumrie).
Kto by mal im podať pomocnú ruku? Štát (vrátane MO SR) o nich nemá záujem, možno nejaké občianske združenia alebo verejná ochrankyňa práv, ak sa na ňu s týmto problémom niektorý dôchodca obráti.
Na druhej strane dnes schválený zákon o odoberaní “benefitov” ľahko mohol obsahovať aj ďalšie kategórie “vinníkov” a postihol by aj ich. Takže môžu byť radi, že na nich nedošlo a čo by “ešte” chceli? Porušovanie ich ústavných práv spojených s valorizáciou ich starobných dôchodkov (považovaných za výsluhové) aj tak nikoho netrápi s výnimkou Najvyššieho súdu SR.
Pán minister obrany má vo svojej kompetencii aj príslušné orgány zaznamenávajúce problematiku rezortu na elektronických sieťach a určite musí vedieť o tejto diskriminácii. Je len na ňom, či si nechá doložiť problematiku alebo sa uspokojí s tradičným tvrdením svojich úradníkov “v Bagdade je všetko v poriadku” , čo by zas tí dôchodcovia nechceli.
Ľubomír DUBEŇ
Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom