Vojenský veterán Bratislava kapitána Jána Francisciho
53.zasadnutie rady VVB – odmietame zníženie dôchodkov

Podľa plánu činnosti na rok 2021 dňa 14. júna 2021 zasadala Rada VVB. Po dohode s vedúcim Posádkového klubu Bratislava, zasadanie prebehlo v príjemnom prostredí terasy reštaurácie na Dulovom námestí. Rada VVB sa zaoberala s týmito otázkami:

1.Rada vyhodnotila činnosť členov na spomienkových akciách a osláv ku dňu víťazstva nad fašizmom v Malackách a na Slavíne v Bratislave.

2.o.z. VVB sa pripojilo k ostatným občianskym združeniam a podporili sme všetky aktivity, ktoré smerujú k tomu , aby  zákon o znížení dôchodkov pre niektoré kategórie dôchodcov bol zamietnutý. Za tento náš solidárny postoj sme obdržali poďakovanie od vedúcich predstaviteľov o.z. spravodajských dôstojníkov.

Túto problematiku budeme naďalej sledovať a v prípade požiadavky vyjadríme solidaritu.

3. Dotácie od mesta Malacky boli predbežne schválené.

4. Rada sa zaoberala aj s vykonaním valného združenia, ktoré z dôvodu hygienických opatrení sa v roku 2020 nemohlo vykonať a rozhodla, že ak to pandemická situácia dovolí tak sa uskutoční koncom októbra 2021. Termín bude upresnený.

5. Rada taktiež jednohlasne rozhodla že medaila za členstvo (5rokov) bude udelená na valnom zhromaždení len tým členom, ktorí nemajú podlžnosti na členskom príspevku. Zatiaľ máme 47 takých členov, ktorí vyhovujú podmienkam pre udelenie . Tí členovia , ktorí nemajú zaplatené členské príspevky budú mať možnosť toto vykonať do konania valného zhromaždenia.

6. V ďalšom sa rada zaoberala úlohami pre nastávajúce obdobie, kde sa rozoberala otázka osláv narodenia M.R. Štefánika na Bradle, ak budeme vedieť podrobnosti tak sa toho určite niektorí členovia zúčastnia. Takisto sme prerokovali účasť na ústredných oslavách SNP v Banskej Bystrici a v iných mestách.

7. Rada rozhodla , že v mesiaci júl nebudeme zasadať pre dovolenkové obdobie, zídeme sa podľa plánu 2.pondelok v auguste. Prípade potreby konania operatívne rozhodneme o ďalšom stretnutí.

8. Členovia rady sa stretli aj s novým vedúcim posádkového klubu s pánom Merákom, kde obidve strany sa uistili na vzájomnej ďalšej spolupráci.

Informácia:

Rada VVB oznamuje členom o.z., že členské na rok 2021 môžu zaslať na účet o.z. VVB vo Fio banke.

Číslo účtu: IBAN SK43 8330 0000 0027 0086 0529 do poznámky členské za rok 2021

IMG_1187-scaled.jpg
IMG_1188-scaled.jpg
IMG_1184-scaled.jpg
IMG_1183-scaled.jpg
1 Komentár
  • by Kvačkaj ivan Odoslané 16. júna 2021 23:50

    Vďaka za informácie.

Komentáre sú uzavreté.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom