Vojenský veterán Bratislava
Spomienkové akcie k 79. výročiu SNP.
IMG_20230829_074151-scaled.jpg
IMG_20230829_074108-scaled.jpg
IMG_20230829_082422-scaled.jpg
IMG_20230829_074259-scaled.jpg
IMG_20230829_074333-scaled.jpg
IMG_20230829_083101-scaled.jpg
IMG_20230829_091233-scaled.jpg
IMG_20230829_091356-scaled.jpg

Aj tento rok sa naši členovia zúčastnili osláv výročia vypuknutia SNP na rôznych miestach. Nakoľko na ústredné oslavy v Banskej Bystrici prišla pozvánka len pre jednu osobu a bola neprenosná, tak tentokrát sa osláv zúčastnil len predseda nášho združenia a položil spoločný veniec s prezidentom ČASODu s plk. v.v. Ing. Jozefom Kaveckým.

Olavy boli výnimočné aj tým, že sa nekonali prejavy ústavných činiteľov. Po položení vencov začal kultúrny program pre verejnosť. Dňa 24.8.2023 sa aj na Námestí SNP v Bratislave uskutočnila spomienková slávnosť pri príležitosti 79. výročia od vypuknutia Slovenského národného povstania. Rada Vojenského veterána Bratislava vyslovuje úprimné poďakovanie týmto našim členom (plk. v. v. Ing. Jánovi Černákovi, CSc., plk. v. v. Ing. Mgr. Júliusovi Kováčovi, pplk. v. v. Ing. Vladimírovi Lepišovi, mjr. v. v. RSDr. Štefanovi Škrabákovi a pplk. v. v. Ing. Emilovi Bošanskému), ktorí svojou účasťou prispeli skutočne k dôstojnej oslave tohto významného sviatku novodobých dejín Slovenskej republiky.

Rada Vojenského veterána Bratislava zároveň predpokladá, že budúci rok, keď si budeme pripomínať 80. výročie od vypuknutia SNP, sa stretne na Námestí SNP predsa len v trochu početnejšej zostave.

Text a foto: plk. Ing. Ladislav Balla

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom