Vojenský veterán Bratislava
Návšteva v Rakúsku

Pri príležitosti Nationalfeiertag – Štátneho sviatku – založenia Rakúskej republiky  (26. 10.) bola pozvaná delegácia Vojenského veterána Bratislava na spoločenský večer do Klubu dôstojníkov Viedeň. Stretnutia sa zúčastnil predseda občianskeho...

more
23.rokovanie Rady o.z.VVB
23.rokovanie Rady o.z.VVB

Posledné, 23. rokovanie Rady o. z. VVB sa konalo 11. 12. 2017 v Posádkovom klube OS SR Bratislava. Prezident  združenia plk. v. v. Ing. Ladislav BALLA otvoril rokovanie predložením programu, ktorý bol jednohlasne schválený. Členovia Rady sa...

more
Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom