Vojenský veterán Bratislava
Valorizácia VD v rokoch 2018 až 2021

Cieľom novelizácii zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení bolo upraviť valorizáciu dávok výsluhového zabezpečenia na roky 2018 až 2021 ktorá pri nízkej dôchodcovskej inflácii  garantuje minimálnu sumu valorizácie dôchodkových dávok pri...

more
V Bratislave spomienka na obete 1.SV

11. november 2017 na Vojnovom cintoríne. V mierne veternom, ale slnečnom počasí sa 11.11.2017 zišlo niekoľko sto ľudí všetkých vekových kategórií na Vojnovom cintoríne v Bratislave Petržalke – Kopčany. Prišli si uctiť pamiatku 331 padlých vojakov...

more
Rokovanie VVB na MOSR

Ako ďalej spolupracovať … Informácia pre členov VVB. Hlavný štátny radca Oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a voj. dôchodcov ministerstva obrany SR Ing. Richard ZIMÁNYI, prijal 13.9.2017 delegáciu o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA...

more
Rada na prvom rokovaní… 2018

Uplynulo len osem dní roka 2018 a Rada o. z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA zasadala. Predseda plk. v. v. Ing. Ladislav BALLA privítal členov Rady a spoločne si zaželali aspoň tak úspešný rok , ako bol rok 2017. O to viac, že rok 2018 bude rokom...

more
Oslavy DŇA OS SR
Oslavy DŇA OS SR

Uplynulo už 23 rokov od momentu, čo sa rozhodlo o Dni armády SR, dnes DEŇ OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Pri začiatku bolo veľa názorov, ktorý dátum by mal nahradiť 6. október. Napokon aj pod vplyvom historikov sa rozhodlo o 22...

more
Návšteva v Rakúsku

Pri príležitosti Nationalfeiertag – Štátneho sviatku – založenia Rakúskej republiky  (26. 10.) bola pozvaná delegácia Vojenského veterána Bratislava na spoločenský večer do Klubu dôstojníkov Viedeň. Stretnutia sa zúčastnil predseda občianskeho...

more
23.rokovanie Rady o.z.VVB
23.rokovanie Rady o.z.VVB

Posledné, 23. rokovanie Rady o. z. VVB sa konalo 11. 12. 2017 v Posádkovom klube OS SR Bratislava. Prezident  združenia plk. v. v. Ing. Ladislav BALLA otvoril rokovanie predložením programu, ktorý bol jednohlasne schválený. Členovia Rady sa...

more
Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom