Vojenský veterán Bratislava
Oslavy DŇA OS SR
Oslavy DŇA OS SR

Uplynulo už 23 rokov od momentu, čo sa rozhodlo o Dni armády SR, dnes DEŇ OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Pri začiatku bolo veľa názorov, ktorý dátum by mal nahradiť 6. október. Napokon aj pod vplyvom historikov sa rozhodlo o 22. septembri, ako uctenie si prvého vystúpenia slovenských dobrovoľníkov so zbraňou v ruke za svoje sociálne a národné práva – bola to víťazná bitka v Brezovej pod Bradlom. Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky a jej armády sa oslavy každoročne konajú práve v tomto meste. Tak tomu bolo aj 22. septembra 2017 za účasti ministra obrany Petra GAJDOŠA, náčelníka Generálneho štábu OS SR gen. Milana MAXIMA,predsedu Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Antona HRNKA, náčelníka Generálneho štábu Armády Českej republiky arm. gen. Josefa BEČVÁŘA a vojenských pridelencov, akreditovaných na Slovensku.
Občianske združenie  VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA malo na oslavách oficiálnu delegáciu, vedenú predsedom plk. v.v. Ing. Ladislavom BALLOM, plk.v.v. Ing. Jurajom KAYSEROM, mjr. v.v. Ing. Štefanom CHŇAPEKOM, plk. v.v. Ing. Mgr. Júliusom KOVÁČOM, pplk. v.v. Mgr. Dušanom MAJERČÍKOM a plk. v.v. Ing. Jozefom KAVECKÝM.  

…….Po slávnostnom nástupe príslušníkov OS SR sa im, ale aj prítomným občanom zo širokého okolia prihovoril minister obrany Peter GAJDOŠ, ktorý poďakoval príslušníkom OS SR za plnenie si úloh a vôbec za ich prácu v náročných podmienkach. “Môžeme mať tú najmodernejšiu vojenskú techniku, ale bez kvalitného ľudského potenciálu nedokážeme garantovať primárnu úlohu, a tou je zabezpečenie obranyschopnosti Slovenskej repobliky,” uviedol minister Peter Gajdoš.

……K prítomným sa prihovoril aj náčelník Generálneho štábu OS SR gen. Milan MAXIM. ” História a zvlášť tá vojenská, je pre vojakov a vojačky veľmi dôležitá. Preto si každoročne prípomíname tento deň, ktorý je z historického pohľadu pre nás jeden z našich najdôležitejších. Hrdo sa preto hlásime k našim predkom v roku 1848 , ” povedal generál MAXIM. Okrem osláv na námestí v Brezovej pod Bradlom si vojaci a občania  pripomenuli svoj sviatok pri Pamätku hurbanovských bojov na Prietržskej ceste, kde si minútou ticha uctili aj tých vojakov, ktorí zahynuli pri plnení úloh doma, aleb o v mierových misiách vo svete.

……Oslavy Dňa OS SR boli tiež príležitosťou na priateľské stretnutia bývalých profesionálnych vojakov a vojačiek so súčasnými, ale aj s obyvateľmi mesta, ktorí sa zaujímali o ozbrojené sily, na akej sú úrovni a ako sa budú modernizovať, ďalej rozvíjať. Svoje skúsenosti, návrhy i postrehy poskytli aj členovia našej oficiálnej  delegácie pri rozhovore s pracovníkmi ministerstva a generálneho štábu, hlavne s ministrom obrany Petrom GAJDOŠOM. Viac sa o rozvoji OS SR dozvedia odborné a spolupracujúce organizácie už 25. 9. 2017 na predstavení “Vojenskej stratégie Slovenskej republiky ” na ministerstve obrany.

……Deň OS SR potvrdil, že armáda má dobrý kredit medzi obyvateľmi,čoho dôkazom je dlhodobé popredné  postavenie v dôveryhodnosti inštitúcií na Slovensku. Verme, že tomu tak bude aj rok, kedy sa opäť spoločne stretneme 22.9.2018 v Brezovej pod Bradlom a to pri okrúhlom výročí meruôsmom roku 1848 – v tento deň totiž uplynie 170 rokov od spomínaného prvého ozbrojeného vystúpenia Slovákov na svoju obranu vo všetkých oblastiach.

 

 

Text – plk. v.v. Ing. Ivan Kvačkaj – hovorca o.z. VVB
mjr. v.v. Šterfan CHŇAPEK – člen o.z. VVB

Foto – mjr. v.v. Štefan CHŇAPEK

IMG_0001.jpg
IMG_0002.jpg
IMG_0009.jpg
IMG_0011.jpg
IMG_0029.jpg
IMG_0032.jpg
IMG_0034.jpg
IMG_0044.jpg
IMG_0051.jpg
Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom