Vojenský veterán Bratislava
V Bratislave spomienka na obete 1.SV

11. november 2017 na Vojnovom cintoríne.

V mierne veternom, ale slnečnom počasí sa 11.11.2017 zišlo niekoľko sto ľudí všetkých vekových kategórií na Vojnovom cintoríne v Bratislave Petržalke – Kopčany. Prišli si uctiť pamiatku 331 padlých vojakov 12 národností z 1. svetovej vojny.

…….Pietny akt kladenia vencov a položenia krížov s ČERVENÝMI MAKMI, ako symbolmi Dňa vojnových veteránovuž 7 rokov organizuje občianske združenie VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA v úzkej spolupráci s ministerstvom obrany SR, ktoré prítomnosťou ministra obrany Petra GAJDOŠA kladie vysoký spoločenský význam tejto svetovej udalosti. Zdôraznil to minister obrany aj vo svojom príhovore.

” Deň vojnových veteránov je jedinečnou príležitosťou , aby sme spoločne vzdali hold statočným ľuďom, ktorí bojovali aj za našu lepšiu budúcnosť. A to, že dnes žijeme v slobodnej krajine, nemôžeme nikdy považovať za samozrejmosť, ”  uviedol minister. /zdroj webová stránka MO SR./

” Je našou povinnosťou pripomínať si tieto udalosti, pretože 1. svetová vojna  výrazným spôsobom ovplyvnila dejiny Európy i sveta,” uviedol okrem iného predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton HRNKO a vyzdvihol všetkých, ktorí sa obetavo starajú aj hroby a nezabúdajú na hrdinské činy aj tu pochovaných vojakov. /zdroj webová stránka MO SR/.

Za o.z. VOJENSKÝ  VETERÁN  BRATISLAVA sa prítomným prihovoril predseda združenia plk. v.v. Ing. Ladislav BALLA / celé vystúpenie je uverejnené nižšie/. Po prejavoch, položení vencov a kytíc k ústrednému krížu Vojnového cintorína účastníci slávnostného aktu položili na hroby ku krížom ČERVENÉ MAKY na drevených krížoch.

V rámci našej delegácie sa kladenia vencov zúčastnili aj traja rakúski dôstojníci z Klubu dôstojníkov Viedne na čele s prezidentom ObstdIntD. MMag. Dr. UDO  E. BIRKNE-roms ktorým sme minulý rok nadviazali kontakt a aj takto realizujeme plán spolupráce medzi našimi organizáciami. Svoj drevený kríž s Červeným makom položili k jednému z krížov na hrobe s menom rakúskeho vojaka.

O 11 hodine a 11 minúte odštartoval minister P. GAJDOŠ už 4. ročník behu na počesť Dňa vojnových veteránov . 133 bežcov – medzi nimi minister GAJDOŠ, exminister obrany F. KAŠICKÝ, olympijský víťaz v chôdzi na 50 km M. TÓTH, študenti VA OS SR L. Mikuláš – vybehlo na trať vyše 5 km dlhú. Mnohí vojaci bežali v plnej poľnej so zbraňou… Všetci trať úspešne zvládli a odmenou im bola medaila, najlepším aj pohár a diplom, všetkým teplý čaj a pravý vojenský guláš.

  1. ročník pietneho aktu na Vojnovom cintoríne v Petržalke – Kopčanoch bol opäť úspešný. Už teraz organizátori pomaly myslia na oslavy 100-ho výročia ukončenia 1. svetovej vojny. Veríme, že naše o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA sa ho s MO SR opäť zhostia na vysokej spoločenskej úrovni a Pamätné medaily MO SR budú zdobiť hrude ďalších našich  členov – bývalých vojenských profesionálov, ako tohto roku:

plk. v.v. Ing. Juraj KAYSER
mjr. v.v.        Štefan CHŇAPEK
plk. v.v. Ing. Štefan DOROCIAK

Pamätné medaily im osobne pripol minister obrany P. GAJDOŠ. Za plk. v.v. Ing. Šterfana DOROCIAKA medailu prevzal predseda o.z. VVB plk. v.v. Ing. Ladislav BALLA.

Na záver treba poďakovať tým členom o.z., ktorí sa aktívne podieľali na príprave a hlavne realizácii akcie pri príležitosti 99. výročia ukončenia 1. svetovej vojny. Veríme, že do okrúhlej 100 – ky sa zapojí ešte viac vyslúžilcov nie len členov o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA.

 

Text a foto – plk. v.v. Ing. Ivan Kvačkaj – hovorca o.z. VVB

– – – –

Príhovor predsedu VVB  plukovníka v.v. Ing. Ladislava BALLU:

…….11. november 1918 … 11 hodina a 11 minúta …tieto časové údaje charakterizujú koniec prvej svetovej vojny, ktorá začala 28.7.1914 a získala si aj prívlastok VEĽKÁ VOJNA. O život prišlo státisíce vojakov viacerých národov a národností, z toho asi 60000 Slovákov. Po celej Európe v priebehu vojny, ale hlavne po jej skončení vznikali nové a nové cintoríny s telami padlých vojakov s menami i bezmennými…. Jeden z takých cintorínov vznikol aj tu, v Kopčanoch, bratislavkej Petržalke – pre verejnosť sprístupnený po rozsiahlej rekonštrukcii 4.5.2009 – z vojenského lazaretu v roku 1916… Tu svoj nekonečný sen sníva – ako sme už počuli – 331 vojakov 12 nár odnost&i acute; – 122 Slovákov a Čechov, 53 Maďarov, 51 Juhoslovanov, 43 Rumunov, 16 Rakúšanov, 15 Rusov, 11 Talianov, 11 Poliakov, 3 Nemci a 6 neznámych padlých vojakov.

……..Svoj sen o mieri, o živote s rodinami dosnívali väčšinou v Posádkovej nemocnici Bratislava, či v Divíznej nemocnici v Kopčanoch v roku 1918.   Na Slovensku je evidovaných vyše 32ooo vojnových hrodov, z toho vyše 23ooo sú hroby vojakov z prvej svetovej vojny. Evidujeme okolo 160 000 hrobov padlých vojakov, z toho 65900 prišli o život vojaci v prvej svetovej vojne..

…….Tieto, a podobné údaje treba pripomínať nielen dnes našej mládeži, ktorá už žije dlhé roky v mieri, ktorého podmienky sa však predsa len menia. A to tým, že po svete sa šíria viac a viac prejavy nenávisti, rasizmu, extrémizmu a žiaľ, aj fašizmu. Preto nás, organizátorov pietnej spomienky – občianske združenie VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA a MO SR – teší, že sa spomienky zúčastňujú aj mladí ľudia, ktorých budúcnosť sveta a našej republiky je len a len v ich rukách v mierových podmienkach, bez vojnových konfliktov. Naše občianske združenie VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA má za cieľ okrem podpory ozbrojených síl, ako garanta bezpečnosti občanov Slovenska a upevňovania priateľstva medzi národmi aj uctievanie si pamiatky na padlých vojakov.

……..Dnes si teda nielen my, ale v celej Európe pripomíname DEŇ VOJNOVÝCH VETERÁNOV, deň padlých vojakov v prvej svetovej vojne. Úctu a vďaku treba vzdať aj všetkým vojakom, ktorí padli v akýchkoľvek vojnových konfliktoch. Svojimi obeťami nám odkazujú aj na tomto mieste prostredníctvom 331 krížov s menami i bez mien – MY UŽ VŠAK NEVSTANEME, A JE TO MOŽNO ZDANIE, ŽE VČERA EŠTE ŽILI SME, MILOVALI A BOLI MILOVANÍ. TERAZ LEN TICHO LEŽÍME…

…….Za nás všetkých, prítomných i sympatizantov na tomto pietnom mieste chcem zdôrazniť, že na vás nezabúdame a nezabudneme… Chceme a budeme ďalej šíriť váš odkaz k mierovému životu, pretože každý vojnový konflikt je ľudským utrpením nielen vojakov, ale aj civilného obyvateľstva. Pamätajme si teda nápis na centrálnom kríži tohto významného cintorína o nezmyselnosti vojen – POSTOJ, PÚTNIK, ZVESTUJ TÝM, KTORÍ NÁS VYSLALI, ŽE MY TU LEŽÍME, AKO ZÁKONY KÁZALI NÁM…

………Aj z tohto miesta môžeme politikom všetkých krajín sveta vyslať odkaz – vašou úlohou je nedopustiť vznik vojnových konfliktov kdekoľvek na svete, a zabezpečovať dôstojný a mierový život ľuďom tejto krásnej planéty ZEM.

——Od trávnika sa odráža 331 bielych krížov s menami a vojenskými hodnosťami padlých vojakov, ktorí tiež chceli žiť … nebolo im to ale dopriate… Všetci poznáme slová – KEĎ ZBRANE RINČIA, MÚZY MLČIA … Dnes tu môžeme povedať, že múzy nemlčia, a nemlčíme ani my,svojou účasťou na Pietnej spomienke kladením vencov ku centrálnemu krížu pamätníka , ale aj ČERVENÝCH MAKOV  k spomínaným bielym krížom vojnového cintorína Bratislava – Petržalka – Kopčany…

……..Urobme všetci všetko pre to, aby takéto cintoríny už nikdy nepribúdali nielen na Slovensku, ale aby sa stali len miestom uctenia si ich zásluh položením vlastného života pre lepší zajtrajšok nás a ďalších generácií… Aby podobné plochy 4552 metrov štvorcových boli určené pre detské ihriská, plné úsmevov , radosti a šťastia našich potomkov a ich potomkov …

Za spoluorganizátorov – občianske združenie VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA a MO SR – vám všetkým prítomným ďakujem za účasť na Pietnej spomienke. Verím, že sa ešte vo väčšom počte stretneme aj pri STOM výročí ukončenia 1. svetovej vojny 11.11.2018 …

ČESŤ a ÚCTA KAŽDÉMU VOJAKOVI, KTORÝ HRDINSKY OBETOVAL TO NAJCENNEJŠIE – SVOJ ŽIVOT…         

 

Text a foto: Ivan Kvačkaj

Fotografie z akcie nájdete na adrese:

http://salib.rajce.idnes.cz/Cervene_maky_2017/

 

1 Comment

Comments are closed.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom