Vojenský veterán Bratislava
Nemocnica svätého Michala

Vážení kolegovia,

 

na 5. VZ o. z. Vojenského veterána Bratislava 15. 3. 2018, v diskusii zaznela požiadavka na zdravotnícku starostlivosť pre členov združenia v Nemocnici sv. Michala v Bratislave. Náš člen plk. v. v. Ing. Mgr. Július Kováč prerokoval našu požiadavku a žiadosť súčasne o možnosť navštevovať toto zdravotnícke zariadenie (vzniklo po zrušení vojenskej nemocnice a pre voj. profesionálov a voj. dôchodcov nevznikla žiadna náhrada).

 

Rokovanie bolo úspešné s pozitívnym výsledkom pre členov občianskehio združenia. Predkladáme vám záväzný dokument s Nemocnicou Svätého Michala:

 

BENEFIT

pre členov VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA, o. z.

zdravotná starostlivosť


Na základe žiadosti Rady Vojenský veterán Bratislava, o. z.
výkonné vedenie Nemocnice Svätého Michala, a. s. – Satinského 1,  Bratislava
zastúpená: ekonomický námestník  Ing. Pavol Stračiak, MHA
vychádza v ústrety členom Vojenského veterána Bratislava, o. z.
v zabezpečovaní ich zdravotnej starostlivosti objednávaním na čas nasledovne:

A) Postup

1. záujemca, člen VVB, s evidenčným číslom Členského preukazu VVB:

– zavolá na Centrálny recepčný pult NsM
tel.: 0907 168 389            p. Tomáš Sedlík
02/3261 1111 až 4,           p. Jana Záhorská

2. oznámi svoje ev. č. a ambulanciu, ktorú má záujem navštíviť,

3. do troch  hodín recepčný/á, zistí termín návštevy,

4. po troch hodinách záujemca zavolá na Centrálny recepčný pult a dozvie sa dátum a čas návštevy v ambulancii,

5. v stanovenom čase návštevy sa záujemca v ambulancii preukáže svojim čl. preukazom,

6. záujemca si ďalšie termíny návštev dohodne so sestričkou

 

B) Voľba obvodného lekára

výkonné vedenie NsM, a. s. umožňuje členom VVB zvoliť si obvodného lekára priamo v NsM, a. s.
– MUDr. Helienková:
Cintorínska 3/b
1. poschodie
(oproti Nemocnice sv. Michala)

C) Benefit – experiment je platný od 1. apríla 2018 do 30. septembra 2018, kedy bude zastúpenými stranami vyhodnotený a prijme sa ďalší postup podľa námetov aj našich členov – pacientov.

 

V Bratislave 29. marca 2018

za Nemocnicu Svätého Michala, a. s.
ekonomický námestník
Ing. Pavol Stračiak, MHA
v. r.

 

IMG_2225.jpg
IMG_2220.jpg
IMG_2218.jpg
IMG_2216.jpg
IMG_2215.jpg
IMG_2214.jpg
IMG_2212.jpg
IMG_2217.jpg
Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom