Vojenský veterán Bratislava
Ako podporiť tento web vojvet.sk
Ako podporiť tento web vojvet.sk

Vážení čitatelia a prispievatelia na tomto webe

Prevádzku tohoto serveru a náklady administrácie si platíme sami z Vašich príspevkov, zároveň by sme radi i s vašou pomocou dosiahli úrovne zrovnateľnej s kvalitou vyšších mediálnych služieb a to bez otravných reklám ktoré znechucujú a zdržujú čitateľa.

Ctíme demokratické odovzdávanie informácií, chceme pokračovať a umožňovať transparentný a zmysluplný dialóg o verejných záležitostiach s ohľadom na potreby veteránov (vyslúžilých) aj slúžiacich v ozbrojených silách SR. Je na rozhodnutí každého z nás, či takéto slobodné a nezávislé weby zostanú činné a účinné vo verejnom priestore. Pokiaľ nám aj finančne pomôžete, tak nás ešte viac zviditeľnime a nevytesnia tí, ktorí sledujú predovšetkým svoje súkromné záujmy. Webová stránka je orientovaná ekonomicky tak, že je nezávislá od akýchkoľvek starých alebo novovznikajúcich politických strán alebo záujmov mimovládnych organizácií.

Váš finančný príspevok bude použitý k financovaniu serveru vojvet.sk, príspevok je anonymný a nie je zviazaný s členstvom ani zo vstupom do združenia. Sympatizanti ako aj ďalší záujemcovia môžu touto cestou podporiť dobrú vec – spolupatričnosť a vzájomnú odbornú pomoc.

Bez Vášho aktívneho záujmu a spoluúčasti je ťažké tento web udržať pri živote. Váš dar na podporu webu ide na transparentný účet, ktorý každoročne ku koncu roku zverejníme na tomto webe.

Za kľúčové pre plánovanie prevádzky webu považujeme platobný príkaz darcu, pretože s touto čiastkou môžeme počítať vopred na rok nasledujúci. Každý prispievateľ bude vyrozumený o príspevku cez e-mail na jeho adresu.

 

Podporte tento náš web cez Váš internet banking:

Suma: ……. (akú Vy považujete za adekvátnu k Vášmu príjmu a našim snahám)

Číslo účtu príjemcu: 2700860529

Kód banky: 8330

IBAN: SK43 8330 0000 0027 0086 0529

Variabilný symbol: 2018

Špecifický symbol: 2018

Konštantný symbol: 0558

Informácia pre príjemcu: Web 2018 alebo členské 20xx (rok), meno a priezvisko odosielateľa (nepovinné ale vítané).

Taktiež je možné poslať peniaze prostredníctvom poštovej poukážky na adresu:

Vojenský veterán Bratislava

Jiráskova 4

851 01 Bratislava

V správe pre adresáta uveďte účel (členské, alebo web).

Ak o to osobne požiadate, v súlade so zákonom Vás uvedieme v prehľade darcov v správe o hospodárení na Valnom zhromaždení o. z. VVB. O doplňujúce informácie a dotazy týkajúce sa Vašich darov, vrátane žiadosti o potvrdenie daru ku konci roku píšte na e-mail:

jkayser@zoznam.sk,

stefanchnapek@gmail.com

 

Ďakujeme za Vašu podporu!

Rada o. z. vojenský veterán Bratislava

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom