Vojenský veterán Bratislava
Zväz vojakov Slovenskej republiky oslávil štvrťstoročnicu

V roku 2018 si pripomíname nielen dvadsaťpäť rokov od vzniku Slovenskej republiky, ale rovnaké výročie oslavujú aj Ozbrojené sily SR a Zväz vojakov SR. Ten tvoria okrem bývalých profesionálnych vojakov a ich rodinných príslušníkov aj zamestnanci vojenských útvarov a zariadení či profesionálni vojaci.

V hlavnom príhovore zhodnotil prezident ZV SR pplk. v. v. Ing. Eugen Bitera doterajšiu činnosť Zväzu, ktorý prešiel postupným vývojom a zmenami a predostrel ciele do ďalších rokov. Nevyhol sa ani kritike bývalého vedenia ZV SR, ktoré sa dopúšťalo niektorých chýb, čo viedlo k odchodu dvoch klubov zo Zväzu. Vyjadril presvedčenie, že v ďalšom období bude Zväz spolupracovať s každou organizáciou, ktorá má blízko k Ozbrojeným silám SR, ako aj spoločenskými organizáciami a orgánmi samosprávy. V rozprave dostali slovo aj pozvaní hostia.

K významnému výročiu prišlo do priestorov Posádkového klubu v Trenčíne oslávencovi zablahoželať aj množstvo vzácnych hostí, medzi inými čelní predstavitelia Ministerstva obrany SROzbrojených síl SR, Európskej organizácie vojenských združení EUROMIL, Trenčianskeho samosprávneho kraja, mesta Trenčín, zahraniční hostia ako aj spoločenských organizácií. Medzi inými hosťami bol za Vojenský veterán Bratislava pozvaný predseda plk. v. v. Ing. Ladislav Balla.

Na oslave sa udeľovali ocenenia v podobe Pamätnej medaily ministra obrany SR II. a III. stupňaPamätnej medaily k 25. výročiu Ozbrojených síl SR a Hviezdy Zväzu vojakov Slovenskej republiky.

Ukončenie 25. výročia osláv sa skončilo slávnostným obedom.

Text a foto: plk. v. v. Ing. Ladislav Balla

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom