Vojenský veterán Bratislava
5 Comments
 • by Milan Sobek Posted 21. decembra 2020 14:35

  Vážená Rada – kolegovia veľmi pekne ďakujem za vianočné prianie.
  Vám, všetkým členom nášho občianskeho združenia a sympatizantom
  prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov a v roku 2021
  veľa zdravia, optimizmu a radosti zo života.

 • by Juraj Kayser Posted 23. decembra 2020 16:43

  Dovoľte, aby som sa pripojil k prianiam.
  Všetkým členom o.z. a ich rodinným príslušníkom a priateľom prajem príjemné a kľudné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2021 prajem veľa zdravia, šťastia, pohody a buďte pozitívne negatívny.

 • by Juraj Kayser Posted 23. decembra 2020 16:47

  Dovoľte, aby som sa pripojil k prianiam.
  Všetkým členom o.z. a ich rodinným príslušníkom a priateľom prajem príjemné a kľudné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2021 prajem veľa zdravia, šťastia, pohody a buďte pozitívne negatívni.

 • by Ivan Kvačkaj Posted 25. decembra 2020 0:21

  Všetkým členom a teda aj sebe, želám príjemné, šťastné, pokojné a spokojné vianočné sviatky, aby sa príjemná atmosféra v prítomnosti vianočného stromčeka niesla nielen počas týchto vzácnych sviatkov, ale aj celým rokom 2 0 2 1 , o ktorom si môžeme vyjadriť nádej, že bude lepší, ako tento rok, hlavne po zdravotnej stránke nás všetkých. Aby sa na ťažký rok 2020 čo najrýchlejšie zabudlo a v našich vreckách,
  peňaženkách a na kontách objavovalo stále viac eur a euríčok, ktoré už natrvalo vyradia K O R U N U …Ďakujem aj ja Rade VVB , že nám za-želala príjemné sviatočné dni. Verím, že sme ich začali úspešne štedrou večerou a budeme pokračovať po dva sviatočné dni.

 • by Ivan Kvačkaj Posted 2. januára 2021 0:33

  Všetkým členom o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA želám úspešný rok 2021 so všetkými pozitívami už väčšinou nášho dôchodcovského vojenského veku – až na POZITIV KORONAVÍRUS – COVID-19… Nech nás čo najskôr opustí a združenie mohlo zase normálne pracovať a pôso-biť medzi svojimi členmi i na verejnosti. Tak sa všetci držme a bojujme, ako za našich mladých, stredných i starších vojenských čias.
  To a všeličo iné vám všetkým úprimne želá plk. v.v. Ing. Ivan Kvačkaj – ex hovorca o.z. VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA

Comments are closed.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom