Vojenský veterán Bratislava
STRETNUTIE PREDSTAVITEĽOV 8 STAVOVSKÝCH ORGANIZÁCII.
STRETNUTIE PREDSTAVITEĽOV 8 STAVOVSKÝCH ORGANIZÁCII.

Dňa 7. 9. 2021 sa stretli predstavitelia týchto 8 stavovských organizácii na pozvanie predsedu občianskeho združenia vojenský veterán Bratislavy kpt. Jána Francisciho na posádkovom klube v Bratislave:

– Vojenský veterán Bratislava kpt. Jána Francisciho

-Česká a slovenská obec delostrelecká

-Delostrelec

-Pontonieri a ženisti

-Veteráni letiska Kuchyňa

-Klub VÚ- 3853 Vajnory

-Vojenská obroda

– KVH 2 .sibírsky jazdecký klub

Všetky organizácie sú riadne zaregistrované ako občianske združenia na MV SR a majú s o.z. VVB podpísanú súčinnostnú zmluvu podľa zákon 83/90 Z. z. o občianskych združeniach. Vo svojich organizáciách združujú celkom viac ako 700 členov. Taktiež väčšina organizácii má podpísanú aj dohodu o spolupráci s MO SR.

Cieľom tohto stretnutia bolo zosúladiť postupy a činnosť pri obhajobe práv profesionálnych vojakov mimo aktívnej služby ako aj vymeniť skúsenosti pri komunikácii s MO SR.

Stretnutie otvoril predseda o. z. VVB plk. v. v. Ing. Ladislav Balla a následne sa k daným problémom postupne vyjadrili aj ostatní. Diskusia bola priateľská, vecná a konštruktívna.

Dohodli sme sa , že vytvoríme databázu kontaktov, aby sme rýchlejšie mohli medzi sebou komunikovať v prípade potreby a mohli tým pružne reagovať na nové problémy.

Ďalej sme sa dohodli , že vytvoríme komisiu, ktorá do 11.októbra 2021 pripraví návrh memoranda , alebo deklarácie s ktorým potom oboznámime MO SR. Po prerokovaní v jednotlivých združeniach toto slávnostne podpíšeme do konca októbra 2021.

Všetky združenia deklarovali , že ich snahou naďalej je aj podpora OS SR.

Všetky strany vyjadrili podporu ku ďalšej úzkej spolupráci v oblasti sociálneho zabezpečenia vojakov ako aj vôľu stretávať sa ďalej a úzko spolupracovať.

IMG_9466-1.jpg
IMG_9459-2.jpg
IMG_9494-1.jpg
IMG_9463-1.jpg
IMG_9473.jpg
IMG_9451.jpg
IMG_9521.jpg
IMG_9516.jpg
IMG_9459-1.jpg
IMG_9463.jpg
IMG_9454.jpg
IMG_9469.jpg
IMG_9466.jpg
IMG_9459.jpg
IMG_9460.jpg
IMG_9472.jpg
IMG_9533.jpg
IMG_9539-1.jpg
IMG_9512.jpg
IMG_9482.jpg
IMG_9506.jpg
IMG_9477.jpg
IMG_9499-1.jpg
stiahnut-1.jpg
stiahnut.jpg

.

Text: plk. v.v. Ing. Ladislav Balla

Foto: plk. v.v. Ing. Ivan Kvačkaj

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom