Vojenský veterán Bratislava
Spomienkové slávnosti v obci Veľké Hoste

  Dňa 23.7.2022 sa príslušníci Klubu vojenskej histórie – 2. jazdecký pluk Sibírsky (Dušan Majerčík, Emil Bošanský, Tomáš Hoďa, Jozef Jeluš a Eva Bošanská), ktorí sú zároveň aj členmi, prípadne sympatizantmi Vojenského veterána Bratislava, zúčastnili na spomienkovej slávnosti v obci Veľké Hoste, ktorou si nielen vedenie obce, ako aj samotní občania chceli pripomenúť 100. výročie návratu svojich 8 obyvateľov (Vincenc Kalaba, Antonín Kalaba, Matěj Haluza, Štefan Jenis, Kašpar Filo, Michael Magušin, Karel Czimzer a Emerich Mondok), ktorí bojovali v Československých légiách v Rusku, späť do rodnej obce. Jedným z najaktívnejších legionárov bol Emerich Mondok, ktorý sa hneď po svojom návrate snažil o znovuoživenie činnosti Dobrovoľníckeho hasičského spolku v obci Veľké Hoste, ktorá bola počas Veľkej vojny (1. svetová vojna) prerušená. Úplné obnovenie činnosti Dobrovoľníckeho hasičského spolku sa však podarilo až začiatkom roku 1921. Spomienková slávnosť sa mala pôvodne uskutočniť už v roku 2020, ale kvôli pandemickým opatreniam sa uskutočnila až v roku 2022.

  V úvode kultúrne spomienkovej akcie, jeden z hlavných organizátorov a zároveň moderátor programu, Jozef Korál, informoval prítomných o strastiach Veľkej vojny, ale taktiež o vytváraní samostatných jednotiek Čechov a Slovákov v Srbsku, vo Francúzsku, v Taliansku a v Rusku, ktoré boli následne pretransformované do Československých légií v daných štátoch. V úvode svojho vystúpenia pán Korál prítomných uviedol do situácie, keď v roku 1917 generál M. R. Štefánik prišiel do USA, kde sa v New Yorku v známej Carnegie Hall stretol s významnými podnikateľmi českého a slovenského pôvodu a žiadal ich, aby sa pokúsili vplývať na prezidenta Woodrowa Wilsona, aby podporil myšlienku vzniku samostatnej Československej republiky. Následne prichádza na scénu historické vozidlo, ktoré priváža generála M. R. Štefánika, ktorý prednesie svoju pamätnú reč v Carnegie Hall, ktorou zároveň vyzýva aj k vytváraniu československých ozbrojených zborov – Légií. V ďalšej časti kultúrneho programu dostal slovo veliteľ 2. jazdeckého pluku Sibírsky, Dušan Majerčík, ktorý prítomných informoval o vzniku samostatných Československých ozbrojených jednotiek bojujúcich v rámci Cárskeho ruského vojska, až po ich úplné osamostatnenie a najmä zdôraznil vznik 2. jazdeckého pluku Sibírsky (ďalej len 2. jpS), v zostave 2. československej streleckej divízie, Československých légií v Rusku. Po tejto časti odborného výkladu veliteľa 2. jpS, Dušana Majerčíka, moderátor kultúrne spoločenského programu, Jozef Korál, prítomných informoval, že sa v čase prenášame do roku 1919, kedy generál M. R. Štefánik prichádza do ruského mesta Ťumen, kde sa snaží pozdvihnúť bojovú morálku jednotlivých ozbrojených zložiek Československých légií v Rusku a získať ich pre podporu novovzniknutého štátu – Československej republiky. Následne na scénu prichádza v sedle koňa generál M. R. Štefánik, ktorý prednáša príhovor pred príslušníkmi 2. jpS a následne prijíma vojenské pocty od veliteľa 2. jpS, vzdané šabľou. Následne sa všetci príslušníci 2. jpS presunuli na pravé krídlo nástupnej plochy a oproti nim sa na ľavé krídlo postavili členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Veľké Hoste. Pôvodne mal byť v zostave príslušníkov 2. jpS, oblečený v historickej uniforme 2.jpS pravnuk Emericha Mondoka, nakoniec ho však musel nahradiť Andrej Filo, vzdialený príbuzný Kašpara Fila, ktorý symbolicky odovzdal historickú vlajku Dobrovoľníckeho hasičského spolku obce Veľké Hoste, veliteľovi Dobrovoľníckeho hasičského zboru obce Veľké Hoste. Po uvedenom akte sa všetci účastníci kultúrno spoločenského programu presunuli k pripravenej Vatre zvrchovanosti, kde sa uskutočnilo spoločné fotografovanie a následne došlo k slávnostnému zapáleniu Vatry zvrchovanosti, za účasti všetkých starostov, ktorí sa od roku 1990 podieľali na vedení obce. Zapálením vatry sa skončil oficiálny kultúrno spoločenský program a ďalej pokračoval hudobný program a ľudová zábava.

Text : pplk. v.v. Emil Bošanský

Foto: Eva Bošanská

IMG_20220723_165848-1-scaled.jpg
IMG_20220723_165527-scaled.jpg
IMG_20220723_165848-2.jpg
IMG_20220723_182045-scaled.jpg
IMG_20220723_174006.jpg
IMG_20220723_175748.jpg
IMG_20220723_175840.jpg
IMG_20220723_180859.jpg
IMG_20220723_181701.jpg
IMG_20220723_172807.jpg
IMG_20220723_182629.jpg
IMG_20220723_184350.jpg
IMG_20220723_202023.jpg
Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom