Vojenský veterán Bratislava
Prijatie u štátneho tajomníka MO SR

Dňa 16.4.2020 sa uskutočnilo na pozvanie štátneho tajomníka MO Mgr. Mariana Majera PhD. stretnutie medzi ním a predsedom nášho občianskeho združenia plk. v. v. Ing. Ladislavom Ballom na pôde MO SR.

 

 

 

 

 

 

 

Predseda občianskeho združenia prezentoval u štátneho tajomníka MO SR činnosť OZ ako aj predstavy o ďalšej spolupráci medzi rezortom obrany a naším OZ. Ambíciou nášho OZ je byť aktívny pri tvorbe zákonov o sociálnom, kultúrnom a spoločenskom zabezpečení veteránov a výsluhových dôchodcov. Obidvaja partneri vyjadrili záujem pre ďalšiu spoluprácu. Stretnutie prebehlo v priateľskej a konštruktívnej atmosfére.

1 Comment
  • by Kvačkaj ivan Posted 23. apríla 2020 22:24

    Blahoželám vedeniu občianskeho združenia k prijatiu štátnym tajomníkom rezortu obrany. Spolupráca sa môže rozbehnúť. Aká bude? Lebo len deklarovať je malo, to bolo aj v nedávnej minulosti, i keď výsledky boli pomerne dobré. Verím, že aj propagácia bude širšia a obsiahnejsia, ako v príspevku, ktorý bol napísaný po tomto prvotnom stretnutí. Veľa zdaru a úspechov.

Comments are closed.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom