Vojenský veterán Bratislava
Prednáška pre žiakov Súkromnej strednej odbornej školy – Ochrany osôb a majetku

Dňa 12.6.2019 naše o.z. Vojenský veterán Bratislava zorganizovalo prednášku na tému 75. výročie SNP jeho význam a aktuálny odkaz pre súčasnosť a budúcnosť. Prednáška bola pre žiakov 1. a 2. ročníka Súkromnej strednej odbornej školy – Ochrany osôb a majetku na Vranovskej ul. č. 4 a zúčastnilo sa jej 45 žiakov. Prednášku uviedol RSDr. Jan Šišlák kde žiakom predstavil nášho člena plk. v. v. doc. PhDr. Jozefa Bystrického, CSc., pracovníka Vojenského historického ústavu ktorý sa dlhodobo problematikou SNP ako aj vojenskou históriou zaoberá. Žiaci pozorne počúvali a mali sa možnosť dozvedieť i zaujímavosti, ktoré nie sú v literatúre zverejnené.

IMG_20190612_095708.jpg
IMG_20190612_095728.jpg
IMG_20190612_095748.jpg
IMG_20190612_100223.jpg
IMG_20190612_100841.jpg
IMG_20190612_103458.jpg
IMG_20190612_104523.jpg

Čo je na zamyslenie, že účasť našich členov nebola žiadna i keď ako sa vyjadrili na 6. VZ, že by boli radi informovaní o akciách a ich konaní – i cez zverejnenie na našom webe a odoslaní informácie na mailové adresy našich členov sa prihlásil iba jeden člen, ale na prednášku nedošiel . Prednáška splnila svoj účel. Riaditeľ SSOŠOOM nás požiadal o ďalšie tematické prednášky čo sme mu potvrdili,že po dohode je zabezpečíme. Po neformálnej besede s ním sme akciu ukončili.

Text a foto: Jan Šišlák

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom