Vojenský veterán Bratislava
Opustil nás pplk.v.v. Rudolf Dojčák

So smútkom v srdci sme prijali správu, že nás vo veku dožitých 86 rokov opustil čestný predseda našej partnerskej organizácie“ Klub veteránov letiska Kuchyňa“ pplk. v.v. Rudolf Dojčák.

V priebehu vojenskej služby od roku 1955 až do prepustenia do výsluhového dôchodku v roku 1991 zastával tieto funkcie:

Poslucháč „Delostrelecko – technického“ učilišťa Martin

Prijatie do služobného pomeru voj. z povolania v hodnosti „technik poručík“

Služba u 104. msp. Mariánske Lázne

Z rodinných dôvodov prevelený na Slovensko do Vyššieho delostreleckého učilišťa Martin na funkciu učiteľ zbraní učebnej skupiny „Zbraní, munície a služby del. Výzbroje“.

Prevelený k VÚ 4562 Kuchyňa na funkciu „pyrotechnik“

Ustanovený do funkcie „Veliteľ armádnej leteckej strelnice“

Prepustený zo služobného pomeru vojaka z povolania v hodnosti podplukovník

parte-072022.jpg
Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom