Vojenský veterán Bratislava
OPUSTIL NÁS NÁŠ SPOLUBOJOVNÍK MJR. V.V. ŠTEFAN CHŇAPEK
OPUSTIL NÁS NÁŠ SPOLUBOJOVNÍK MJR. V.V. ŠTEFAN CHŇAPEK

Dňa 23. novembra 2021 nás opustil vo veku nedožitých 69 rokov  náš kolega, spolubojovník a priateľ,

major v. v. Štefan CHŇAPEK

Narodil sa 25. 12. 1952 v obci Jarok, okr. Nitra.
V služobnom pomere vojaka bol od 1. 8. 1972 do 31. 12. 1995. Vojenskú službu vykonával u ženijného vojska, ale aj u pluku civilnej obrany a iných útvarov. V závere vojenskej kariéry pracoval na úseku kultúrne výchovnej a sociálnej činnosti.

Vojenské ocenenia:
Za službu vlasti, 1980
Za zásluhy o obranu vlasti, 1986 
Pamätná medaila ženijného vojska, 2015
Pamätná medaila MO SR, 2015

Od o.z. VVB obdržal všetky ocenenia za svoju kvalitnú a obetavú prácu v prospech vojenských veteránov .

 Bol  členom výboru o. z. Združenie pontonierov a ženistov a v súčasnosti bol tajomníkom a administrátorom webovej stránky o. z. Vojenský veterán Bratislava.
V obidvoch organizáciách sa a
ktívne  podieľal na propagácii ozbrojených síl, svojou činnosťou podporoval významné udalosti v histórii SR, pravidelne organizoval a zúčastňoval sa akcií kladenia vencov na významných výročiach. Jeho strata je nenahraditeľná aj pre naše občianske združenie.

Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine zosnulého kolegu.

Smútočný obrad sa bude konať v krematóriu v Bratislave dňa 2.12.2021 o 9.30 hod.

Upozorňujeme, že smútočného obradu sa môžu zúčastniť v zmysle platných nariadení len priamy príbuzní. Naše občianske združenie si uctí pamiatku nášho kamaráta na najbližšom zasadnutí rady o.z. VVB.

ČESŤ JEHO PAMIATKE !

stiahnut-1-1.jpg
IMG_20210826_140442-scaled.jpg
DSC09491-scaled.jpg
IMG_20210721_132744-scaled.jpg
IMG_20210721_132836-scaled.jpg
IMG_9923.jpg
IMG_9505.jpg
DSC04694.jpg
9 Comments
 • by Jozef Kavecký Posted 25. novembra 2021 21:08

  Vážení priatelia z o. z. VVB dovoľte mi, aby som vyjadril úprimnú a hlbokú sústrasť rodine po zosnulom pánovi majorovi Štefanovi CHŇAPEKOVI a všetkým členom o. z. VVB. Poznal som v pánovi majorovi zanieteného člena nášho združenia, ktorý aktívne, iniciatívne a zodpovedne riešil problémy združenia a bol nezastupiteľným členom výboru. Podieľal sa svojou prácou na chode našej organizácie. Bol pri všetkých dôležitých udalostiach, ktoré sa v združení odohrali. Budeš nám veľmi chýbať.
  Česť Tvojej pamiatke Štefan.
  plk. v. v. Ing. Jozef KAVECKÝ, predseda OZ DELOSTRELEC.

 • by Juraj Kayser Posted 25. novembra 2021 21:28

  Veľmi smutná správa. Odišiel dobrý kamarát a kolega. Aktívne sa podieľal na plnení úloh pri založení nášho o.z. Vojenský veterán Bratislava ako administrátor. Zvládol náročnú administratívnu prácu. Pravidelne sa zúčastňoval našich akcií doma aj v zahraničí. Napriek tomu, že bol administrátor aj v Združení pontonierov a ženistov zvládal svoje úlohy.
  Štefan budeš veľmi chýbať. Ďakujeme. Česť Tvojej pamiatke.
  Juro

 • by Ivan Kvačkaj Posted 25. novembra 2021 22:01

  Opustil nás bez slova rozlúčky mjr. v.v. Štefan CHŇAPEK… Poznal som ho dlhé roky, pretože okrem priateľa v zbrani sme boli a stále sme a budeme susedia na Jiráskovej ulici v Petržalke, ja na vchode číslo dva a on na čísle štyri … Stretávali sme sa nielen na akciách ako členovia občianskych združení, ale aj na chodníku pred našim domom… Predebatovali sme o všeličom dlhé minúty, aj o zdraví, ktoré nám obidvom sťažovalo život… Ale vždy sme boli optimisti…
  Žiaľ, už nikdy mu nezakývam, či vojensky nepozdravím z chodníka na tretie poschodie, na balkón… už len do nekonečného neba …
  už nikdy nebudeme “ kecať “ pri vínku alebo chutných haluškách v neďalekom Flipe…
  už nikdy nebude tak, AKO BOLO … už nikdy …
  Vyjadrujem úprimnú sústrasť manželke, dcéram a vnúčatám… Je to pre nich veľká strata a my, ako aj ja, sme s vami, Štefanova rodina …
  Česť Tvojej pamiatke a záslužnej práci počas Tvojho pestrého života na prospech Tvojej vlasti, ktorú si tak miloval…
  Nech Ti je jej zem ľahká… ODPOČÍVAJ V POKOJI … Budeš tu chýbať… Aj ja TI ĎAKUJEM, že si tu, medzi nami, B O L …a v spomien-
  kach stále budeš…

 • by JUDr. Marián ĎURINA Posted 26. novembra 2021 7:24

  Prosíme o vyjadrenie hlbokej ľútosti nad nečakaným odchodom nášho kolegu mjr. v. v. Štefana CHŇAPEKA. So zármutkom sme prijali túto smutnú správu. Radi by sme prostredníctvom tohto webu tlmočili našu kondolenciu smútiacej rodine a prejav účasti a podpory všetkým priateľom a známym, ktorých táto udalosť bolestne zasiahla. Veľa sily na prekonanie toho jediného, čo nemôžeme nikdy zmeniť.
  Prijmite úprimnú sústrasť vo Vašom hlbokom zármutku.

  ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ
  JUDr. Marián Ď U R I N A, generálny sekretár

 • by Daniela Hamarová Posted 30. novembra 2021 10:59

  Vo svojom mene chcem vyjadriť hlbokú úprimnú sústrasť celej rodine a všetkým blízkym mjr. v.v. Štefana Chňapeka. Poznala som ho niekoľko rokov a bol to človek veľmi ľudský, priateľský, pracovitý, človek s plánmi do budúcnosti. Jeho nečakaný odchod ma osobne zasiahol a zostane v mojich spomienkach.
  Česť Tvojej pamiatke!

 • by Kvačkaj ivan Posted 30. novembra 2021 22:46

  Kto budete môcť, môžete sa so Štefanom rozlúčiť naposledy aj osobne. Podľa infor-mácií od jeho dcéry, účasť je možná nielen rodinných príslušníkov a počet nie je obmedzený. Podľa jej slov sa budeme môcť zúčastniť rozlúčky vo vnútri krema-
  tória a rozlúčka bude s vojenskými pocta-mi, nielen trubacom a jeho večierkou… Vo štvrtok definitívne upresním, keďže zajtra zasadá a vláda možno zase niečo vymys-lí…

 • by Ivan Kvačkaj Posted 1. decembra 2021 18:51

  Ospravedlňujem sa, že až terazky to píšem, ale píšem to už druhý raz – prvýkrát to bolo pred 12 hodinou, klikol som na odoslať a zavrel som. Terazky som zistil, že vypadol internet Orange, ako mi to pred chvíľou povedal Vlado Lepiš. Takže – po rannom telefonáte do krematoria som sa dozvedel, že prítomnosť ľudí na rozlúčke nie je obmedzená, až na 2 metrové rozostupy medzi účastníkmi.
  Takže – rozlúčka s kolegom mjr. v.v. Štefanom CHŇAPEKOM je o 09,30 hod v bratislavskom krematóriu. Kto nebude môcť prísť, tak nech mu v čase od 09,30 do 10,00 hod. venuje tichú minútovú spomienku …
  S úctou k Štefanovi – Ivan a všetci, čo sme ho poznali..

 • by Emil Bošanský Posted 4. decembra 2021 19:53

  Dňa 2.12.2021 o 9,30 hod sa uskutočnila posledná rozlúčka s našim priateľom a kolegom, mjr. v. v. Štefanom Chnapekom, v bratislavskom Krematóriu. Poslednej ozlúčky sa okrem najbližšej rodiny zúčastnili aj členovia Vojenského veterána Bratislava (Juraj Kayser, Milan Sobek, František Mejzlík, Jan Šišlák, Emil Bošanský), zástupca Vojenského útvaru 3853 Bratislava (Vladimír Lepiš), ako aj členovia Cechu puškárov delostrelcov (Ivan Kvačkaj a Peter Hartl).
  Posledná rozlúčka s mjr. v. v. Štefanom Chnapekom sa uskutočnila v slávnostnom duchu, s príslušnými vojenskými poctami.
  Česť jeho pamiatke.

 • by František Míček Posted 6. decembra 2021 16:32

  Veľmi smutná správa a bohužiaľ až dnes som sa ju dozvedel. Štefan bol veľmi dobrý človek a kamarát, česť jeho pamiatke a úprimnú sústrasť.

Comments are closed.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom