Vojenský veterán Bratislava
Návšteva Klubu vojenských dôchodcov pri Univerzite obrany Brno.
20240522_134122.jpg
20240522_135713.jpg
20240522_142257.jpg
20240522_142741.jpg
20240522_134030.jpg
20240522_135651.jpg
20240522_142045.jpg
20240522_135703.jpg
20240522_142702.jpg
20240522_141419.jpg
20240522_140513-1.jpg
20240522_142716.jpg
20240522_135706.jpg
20240522_134024.jpg
20240522_145541.jpg
20240522_142730.jpg
20240522_142708.jpg
20240522_141721.jpg
20240522_134039.jpg
20240522_135633.jpg
20240522_141532.jpg

Návšteva Klubu vojenských dôchodcov pri Univerzite obrany Brno.

 

Na základe pozvánky predsedu Klubu výsluhových dôchodcov pri Univerzite obrany Brno plk.v.v. doc. Zeleného sa príslušníci o.z. Vojenský veterán Bratislava plk. v.v. Ing. Ladislav Balla, plk. v.v. Ing. Juraj Kayser, plk.v.v Ing. Ján Černák, Csc a plk. v.v. PaedDr. Leonard Pavlík, PhD zúčastnili dňa 22. mája 2024 na slávnostnom stretnutí s jubilantami a členmi Klubu vojenských dôchodcov pri Univerzite obrany Brno.

Stretnutie prebehlo v kultúrnom zariadení Univerzity Obrany v srdečnej atmosfére v priateľskej pohode. Stretli sme sa s bývalými učiteľmi a kolegami, ktorí oslávili svoje jubileá.

Sme radi, že po dlhšej dobe sa spolupráca s uvedeným klubom  ďalej rozbieha a tešíme sa na stretnutie v Bratislave.

 

Text a foto: plk.v.v. Ing. Juraj Kayser

 

 

 

 

 

 

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom