Vojenský veterán Bratislava
Memorandum o spolupráci občianskych združení
IMG_0211.jpg
IMG_0212.jpg
IMG_0209.jpg
IMG_0220.jpg
IMG_0221.jpg
IMG_0239.jpg

Memorandum o spolupráci občianskych združení

Osem štatutárov občianskych združení slávnostne podpísalo na Posádkovom klube v Bratislave dňa 9. 11. 2021 Memorandum o spolupráci.

Začiatkom septembra sme sa stretli prvý krát, kde sme vyhodnotili naše spoločné aktivity a spoluprácu pri rozvíjaní tradícii ozbrojených síl a pri obhajobe práv vojenských veteránov.

Na tomto stretnutí sme sa dohodli, že naše vzájomné prepojenie potvrdíme podpísaním Memoranda o spolupráci, aby sme jednotne vystupovali proti iným stranám pri riešení spoločných problémov. Bola vytvorená pracovná skupina, ktorá mala vypracovať znenie Memoranda o spolupráci. Na jeho vypracovaní sa najviac zúčastnili ppráp. v. v. JUDr. Ďurina, plk. v. v. Kavecký, plk.v.v. Mejzlík a plk. v. v. Kayser a ďalší kamaráti.

Memorandum o spolupráci bolo prerokované s každým občianskym združením.

Tak sa stalo, že v stanovenom termíne sme mohli za účasti predstaviteľa MO SR pplk. Jankoviča slávnostne Memorandum o spolupráci podpísať.

Ešte pred podpisom sa rozprúdila debata o problémoch, s ktorými sa potýkajú jednotlivé združenia v oblasti sociálneho zabezpečenia výsluhových dôchodcov a ich rodín. Problémy sa vyskytujú aj v spolupráci s útvarmi a posádkovými správami, pri organizačnom a materiálnom zabezpečení pohrebov výsluhových dôchodcov.

IMG_0262.jpg
IMG_0299.jpg
IMG_0254.jpg
IMG_0276.jpg
IMG_0259.jpg
IMG_0279.jpg
IMG_0281.jpg
IMG_0261.jpg
IMG_0298.jpg
IMG_0283.jpg
IMG_0300.jpg
IMG_0255.jpg
IMG_0271.jpg
IMG_0285.jpg
IMG_0302.jpg

Štatutári združení sa dohodli, že sa budú v takomto formáte stretávať dva krát ročne. Ďalšie stretnutie bude organizovať o. z. ČASOD.

Jeden výtlačok Memoranda o spolupráci bol odovzdaný zástupcovi MO SR a jeden výtlačok bude odovzdaný N GŠ OS SR.

Memorandum o spolupráci má vytvoriť lepšie podmienky pre spoluprácu a lepšiu súčinnosť pri obhajobe práv vojenských veteránov. Všetky združenia spolu reprezentujú 750 členov.

Vojenský veterán Bratislava navrhol aj pre ZV SR podpísanie súčinnostnej zmluvy, ale tento návrh  bol odmietnutý.

V budúcnosti sa nevylučuje aj pripojenie iných občianskych združení, ktoré o spoluprácu pri riešení spoločných problémov prejavia záujem.

Memorandum o spolupráci podpísali štatutári týchto občianskych združení:

Vojenský veterán Bratislava

Česká a slovenská obec delostrelecká

Občianske združenie Delostrelec

Klub VÚ 3853 Bratislava

Klub veteránov letiska Kuchyňa

Združenie pontonierov a ženistov

Združenie vojenskej obrody Slovenska

KVH 2. jazdecký pluk Sibírsky

Text: plk. v. v. Ing. Ladislav Balla
Foto: plk. v. v. Ing. Ivan Kvačkaj

2 Comments
 • by plk.v.v.Ing.Pavol Bada Posted 11. novembra 2021 8:31

  Blahoželám Rade o.z. Vojenský veterán Bratislava k tomuto kroku, považujem za veľmi potrebné i v tejto dobe, kedy sa rady našich rovesníkov postupne stenšujú, aby sme udržiavali kontakty a spoluprácu pre lepšiu súčinnosť pri obhajobe práv vojenských veteránov.
  VVB má u nás vyslúžilcov veľké plus.

 • by Juraj Kayser Posted 14. novembra 2021 22:47

  Som veľmi rád a ďakujem štatutárom, že podpísali „Memorandum o spolupráci“ . Nielen ZV SR a klub generálov riešia problémy poberateľov VD hlavne v oblasti sociálneho zabezpečenia.
  Osem združení sa spojilo a verím, že sa budu ľahšie riešiť problémy v uvedenej oblasti hlavne s MO SR.
  Napríklad, už v diskusii pred podpisom sme rozoberali nedostatky a problémy v oblasti materiálneho a organizačného zabezpečenia pohrebov, Je to veľmi dôležitá oblasť a verím, že sa nám to podarí úspešne riešiť.
  Sme otvorení aj ďalším klubom a združeniam, ktoré prejavia záujem o podpísanie Memoranda o spolupráci. Tešíme sa na spoluprácu.
  plk.v.v.Ing. Juraj Kayser

Comments are closed.

Aj vy ste Vojenský veterán? Povedzte nám o tom